Hạ Lang nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thứ bảy 14/05/2022 05:00

Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động là những điểm nhấn được huyện Hạ Lang áp dụng thực hiện trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) ở địa phương thời gian qua. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Ban Tổ chức lớp học trao Chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học cho các học viên.

Xác định tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng, giáo dục LLCT trong nâng cao nhận thức tư tưởng cho mỗi CBĐV, hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động, mở lớp bồi dưỡng đúng đối tượng, sát với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Duy trì chế độ thông tin hai chiều giữa Trung tâm Chính trị huyện với các đơn vị.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm Chính trị huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên được nghiên cứu các nguồn tài liệu, tham khảo kinh nghiệm giảng dạy ở các đơn vị có hiệu quả giáo dục cao và coi trọng bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc giáo dục LLCT phải được lồng ghép với tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ huyện về xây dựng Đảng, phát triển KT - XH, công tác giáo dục luôn gắn với thực tiễn, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp đi thực tế để giới thiệu cho học viên tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong tỉnh… Từ cách làm này đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, bồi dưỡng, góp phần chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, định hướng cao. Các bài giảng gắn với Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, tình hình trong nước và quốc tế, phòng, chống tham nhũng, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương… Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường đối thoại với học viên, phát huy tính tích cực của học viên trong giờ học, tổ chức thảo luận nhóm, viết bài thu hoạch. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học viên và cấp giấy chứng nhận theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Từ năm 2021 đến nay, huyện mở  17 lớp bồi dưỡng LLCT cho hơn 1.500 học viên, gồm các chương trình: sơ cấp LLCT, nhận thức về Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên đề, bồi dưỡng cán bộ các ngành, đoàn thể, các lớp theo yêu cầu cấp ủy. Ngoài các chương trình giáo dục theo hướng dẫn và tài liệu của Trung ương, tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện tích cực triển khai các lớp nghiên cứu các nghị quyết Trung ương (khóa XII, XIII) và thông tin thời sự, chính sách cho hàng nghìn lượt CBĐV. Liên kết, phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và các ngành liên quan mở các lớp theo yêu cầu của cấp ủy nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa cán bộ ở cơ sở như: trung cấp chính trị - hành chính, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, bồi dưỡng LLCT, nghiệp vụ công tác chuyên môn cho Hội Cựu chiến binh cơ sở, bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên…

Bí thư Huyện ủy Vũ Khắc Quang cho biết: Trong công tác bồi dưỡng LLCT, một điểm rất thuận lợi hiện nay đó là Trung ương tổ chức các hội nghị triển khai công tác thông tin thời sự, bồi dưỡng lý luận xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương và huyện kết nối đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn, qua đó rút ngắn được thời gian tuyên truyền. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luân phiên thông tin, triển khai các nội dung bồi dưỡng cho CBĐV. Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các đơn vị rà soát, đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chính trị cho CBĐV để xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng các giảng viên kiêm chức, gắn bồi dưỡng chính trị với thực tiễn công tác để phục vụ giảng dạy.

Khi mở các lớp triệu tập nhiều CBĐV ở cơ sở, huyện tổ chức mở theo cụm xã, cách triển khai sáng tạo, sát thực tế đã rút ngắn thời gian đi lại và chi phí, tạo thuận lợi cho CBĐV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ nên chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong huyện ngày càng được củng cố, nâng cao cả về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản phù hợp với yêu cầu tình hình mới, tạo điều kiện để đội ngũ CBĐV phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.     

Diệu Hoa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh