Bảo Lạc tập trung thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Thứ tư 15/09/2021 05:00

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp huyện Bảo Lạc tập trung lãnh đạo, tích cực xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Huyện Bảo Lạc tập trung xây dựng và phát triển thị trấn Bảo Lạc trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch của huyện.

Sau thành công của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Bảo Lạc tổ chức hội nghị trực tuyến với 17 xã, thị trấn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngay sau hội nghị, các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng.

Chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể, chi tiết và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của địa phương và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, linh hoạt, sáng tạo, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lạc lần thứ XXI xác định 2 nội dung đột phá: Phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản của địa phương theo hướng nông nghiệp hữu cơ; Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc. 3 chương trình trọng tâm: Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực lao động nông thôn; Xây dựng và phát triển thị trấn Bảo Lạc trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch của huyện; Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng được các cấp ủy, các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ. Cùng với việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội đề ra.

Cụ thể hóa chương trình trọng tâm của huyện về xây dựng và phát triển thị trấn Bảo Lạc trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch của huyện, Đảng bộ Thị trấn Bảo Lạc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại. Theo Chủ tịch UBND thị trấn Bảo Lạc Nguyễn Đức Huynh, những tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tại thị trấn Bảo Lạc duy trì phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 2,3 tỷ đồng. UBND thị trấn triển khai các giải pháp để quản lý hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác quản lý hành lang giao thông được tăng cường, qua rà soát phát hiện 202 trường hợp vi phạm, Thị trấn tuyên truyền, nhắc nhở, đến nay, nhiều hộ gia đình, cá nhân, hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, UBND thị trấn triển khai các công trình xây dựng, chỉnh trang đô thị với vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Công tác văn hóa, du lịch được thị trấn chú trọng, tập trung khai thác các điểm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc.

Huyện xây dựng Đề án phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 - 2025, nêu rõ lợi thế, tiềm năng để phát triển, khai thác các loại hình dịch vụ, du lịch như: Du lịch sinh thái, khám phá, trải nhiệm, du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng. Có nhiều di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh; được thiên nhiên ưu đãi có nhiều cảnh quan, thắng cảnh.

Bên cạnh đó, địa phương có nhiều làn điệu dân ca, dân vũ và các nghề thủ công còn được lưu giữ và bảo tồn, nhiều đặc sản địa phương, ẩm thực nổi tiếng. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng và nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng vào các điểm du lịch còn hạn chế; các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ phục vụ du khách còn thiếu. Nguồn nhân lực cho hoạt động du lịch chưa qua đào tạo; chưa có sản phẩm du lịch đặc trưng; chất lượng dịch vụ, du lịch chưa cao.

Là địa phương có nhiều làn điệu dân ca, dân vũ và các nghề thủ công còn được lưu giữ và bảo tồn, Bảo Lạc xác định nội dung đột phá phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lạc chủ động làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng các đề án bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ công tác văn hóa cơ sở, dịch vụ nhà hàng, khách sạn; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến xây dựng, kết nối các tour, tuyến du lịch đến Bảo Lạc…

Bên cạnh đó, UBND huyện phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề "Bảo Lạc - Đất nước - Con người" năm 2021. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về miền đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm, ẩm thực phong phú đa dạng, tiềm năng du lịch Cao Bằng nói chung và huyện Bảo Lạc nói riêng đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đối với nội dung đột phá “Phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản của địa phương theo hướng nông nghiệp hữu cơ”, huyện nhận định Bảo Lạc có nhiều tiềm năng đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu cho phát triển nông lâm nghiệp. Huyện dần hình thành các vùng sản xuất cây đặc sản, cây lấy củ, cây dược liệu. Từ các cây trồng mũi nhọn đã mang lại hiệu quả bước đầu, đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân.

Tuy nhiên khó khăn hiện nay là chưa có sản xuất liên kết, chưa có đầu ra ổn định cho sản phẩm, chủ yếu là phát triển mở rộng cây trồng tự phát, manh mún… Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hai bên thống nhất định hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, giúp đỡ huyện Bảo Lạc mở rộng thị trường, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Duy trì sản xuất lúa, ngô đảm bảo an ninh lương thực; phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ, sản xuất tập trung gắn với nhà máy chế biến, phát triển sản phẩm OCOP; phát triển trồng rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ, tập trung vào nhóm các cây thế mạnh; chăn nuôi theo hướng gia trại, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung các cây thế mạnh địa phương có giá trị kinh tế cao...

Với việc chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể, chi tiết và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp; tích cực làm việc với các sở, ngành của tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho huyện, cùng với niềm tin và khí thế mới sẽ là động lực để toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên Bảo Lạc có những hành động thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa tinh thần, ý chí của nghị quyết Đảng “thấm sâu” vào cuộc sống.

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh