Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC, nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC, nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào. Ngày giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Tin mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh
Hiện nay, rãnh áp thấp có trục khoảng 24 - 26 độ vĩ Bắc đang dịch dần xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32ºC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30ºC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có lúc giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Qua theo dõi ảnh ra đa thời tiết, phát hiện thấy những đám mây đối lưu đang tiếp tục gây mưa dông cho các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.