Tin dự báo mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh
Hiện nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ, hội tụ gió lên đến 5.000 m duy trì trên khu vực nên thời tiết các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Tin mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh
Hiện nay: Ở phía Bắc có rãnh áp thấp bị nén đang có xu thế dịch chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Tin cảnh báo nắng nóng
Hiện nay: Vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam.
Dự báo thời tiết đêm 1, ngày 2/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 31/5, ngày 1/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34ºC.
Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31/5
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Quan sát ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy phía Nam của tỉnh mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng di chuyển theo huớng Bắc Tây Bắc.