Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây, không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Tin dự báo nắng nóng
Trưa nay: Một số nơi trong tỉnh có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại Bảo Lạc 34,7ºC, Thành phố 32,5ºC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào vài nơi. Trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trưa chiều có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Tin cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Đêm qua và sáng sớm nay (14/6), các địa phương trong tỉnh đã có mưa ở nhiều nơi.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33ºC.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/6
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.