Dự báo thời tiết đêm 31/7, ngày 1/8
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Quan sát ảnh ra đa thời tiết, phát hiện thấy ở phía Bắc của tỉnh mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 34 - 36oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Quan sát ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy mây đối lưu đang gây mưa dông cho khu vực huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình. Phía Đông Nam của tỉnh, mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng di chuyển về phía tỉnh theo hướng Tây...
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/7
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trưa chiều có lúc giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Quan sát ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy phía Đông Nam của tỉnh mây đối lưu đang phát triển gây mưa dông cho khu vực Hạ Lang, Hòa An, Thành phố và đang có xu hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.