Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18C.
Tin cảnh báo sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Diễn biến mưa và mưa dự báo:
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19C.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây hửng nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Dự báo thời tiết đêm 10, ngày 11/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 13oC, nhiệt độ cao nhất 17 - 19oC.
Tin gió mùa Đông Bắc
Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo thời tiết đêm 9, ngày 10/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 8, ngày 9/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 7, ngày 8/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 6, ngày 7/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây. Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.