Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 24, ngày 25/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 23, ngày 24/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 21, ngày 22/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 20, ngày 21/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.
Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh
Dự báo: Từ chiều tối đêm nay (20/9), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 - 40 mm/đợt, có nơi trên 50 mm/đợt.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.
Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 16, ngày 17/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Cảnh báo mưa dông trên khu vực Cao Bằng
Hiện nay: Quan sát ảnh ra đa thời tiết cho thấy phía Đông Nam của tỉnh mây đối lưu đang phát triển và có xu hướng di chuyển lên phía Bắc.
Dự báo thời tiết đêm 15, ngày 16/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.
Dự báo thời tiết đêm 14, ngày 15/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ. Trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 32 - 34oC.
Dự báo thời tiết đêm 13, ngày 14/9
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC, nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.