Dự báo thời tiết đêm 5, ngày 6/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 4, ngày 5/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 3, ngày 4/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 2, ngày 3/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày 2/2
Dự báo thời tiết đêm 31/1, ngày 1/2
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 30, ngày 31/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC, nhiệt độ cao nhất 21 - 23oC.
Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 9oC, nhiệt độ cao nhất 20 - 22oC.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 6 - 8oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 27, ngày 28/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.
Dự báo thời tiết đêm 26, ngày 27/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, rét hại. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC, nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.
Dự báo thời tiết đêm 25, ngày 26/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 4 - 6oC, nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.
Bản tin dự báo thời tiết 4 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão từ đêm 20 đến ngày 24/1
Thời tiết: Từ đêm 20 đến ngày 22/1 (từ đêm 29/12 năm Nhâm Dần đến ngày 3/1 năm Quý Mão), thời tiết phổ biến nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/1
Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 12oC, nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/1/2023
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8 - 10oC. Nhiệt độ cao nhất 15 - 17oC.