Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lạc: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng hơn 343 tỷ đồng

Thứ ba 14/02/2023 08:00

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc, năm 2022, tổng dư nợ cho vay 18 chương trình tín dụng đạt 343 tỷ 883 triệu đồng với 6.328 hộ vay, tăng 50 tỷ 235 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng đạt 17,11% so với năm 2021.

Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo huyện Bảo Lạc đầu tư phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế.

Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 19 tỷ 819 triệu đồng, tăng 9 tỷ 392 triệu đồng so với quý III/2022, tăng 19 tỷ 819 đồng so với năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao. Các xã dư nợ tăng cao như xã: Huy Giáp 7 tỷ 173 triệu đồng, thị trấn Bảo Lạc 6 tỷ 628 triệu đồng, Cốc Pàng 4 tỷ 495 triệu đồng, Hồng Trị 4 tỷ 155 triệu đồng.

Dư nợ tăng so với năm 2021 chủ yếu ở một số chương trình: hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30 tỷ đồng, hộ nghèo 13 tỷ đồng, cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP là 5 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2,8 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu lao động 3,4 tỷ đồng. Một số chương trình dư nợ giảm so với năm 2021 như hộ mới thoát nghèo giảm 343 triệu đồng; học sinh, sinh viên giảm 57 triệu đồng...

K.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh