Bưu điện tỉnh phấn đấu doanh thu năm 2022 đạt 172 tỷ đồng

Thứ năm 24/11/2022 09:00

10 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 152 tỷ 479 triệu đồng, đạt 85,9% kế hoạch, trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 16 tỷ 790 triệu đồng, tăng 7,1%; tài chính bưu chính đạt 48 tỷ 836 triệu đồng; dịch vụ phát hành báo chí đạt 96,7% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước 4,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 475 cán bộ, công nhân viên và người lao động, thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người.

Nhân viên Bưu điện tỉnh phân loại bưu phẩm.

Để duy trì hoạt động kinh doanh, Bưu điện tỉnh phấn đấu hết năm 2022, doanh thu đạt trên 172 tỷ đồng; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chuyển phát thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện, dịch vụ chuyển tiền, bưu chính ủy thác, đại lý bảo hiểm, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội… Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các dịch vụ chuyển phát hành chính công; sản lượng bưu gửi toàn tỉnh đạt 41.381 cái.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện… đến với người dân trong tỉnh. Triển khai nhiều dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân như: dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ PTI, bảo hiểm nhân thọ Prevoir, các dịch vụ thu, chi hộ các đối tác; hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn cho nông dân địa phương.

Phương Oanh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh