Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

Chủ nhật 18/09/2022 20:00

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Tổ chức Đoàn có chức năng giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ thanh niên để thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên và đoàn viên ưu tú, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng nhất.

Phát huy truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng của Trung ương Đoàn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, nhất là công tác giáo dục truyền thống cách mạng được triển khai hiệu quả, thường xuyên đã cổ vũ thanh niên lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đi theo lý tưởng của Đảng, của Bác. Việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, trở thành nền nếp sinh hoạt của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với đối tượng thanh niên, góp phần xây dựng ý thức “sống và làm việc theo pháp luật”.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các phong trào hành động “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ sáng tạo”, “tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được cụ thể hóa, triển khai rộng khắp và được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ; nhiều mô hình được triển khai, mang lại ý nghĩa thiết thực như: “Chiếu trúc biên cương - Gửi yêu thương tới hải đảo”; “Sản vật biên cương - Gửi yêu thương tới miền Nam ruột thịt”; các công trình “Thắp sáng đường quê”, các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, Ngày công lao động xã hội chủ nghĩa,... đã thực sự mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Cao Bằng, qua đó thể hiện được sự chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh vận động hàng vạn ngày công xã hội chủ nghĩa tham gia các hoạt động tình nguyện làm đường nông thôn, tu sửa các nhà bia tưởng niệm, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường làng, ngõ xóm, xây dựng nhà nhân ái... Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tích cực tham gia và đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch; tham gia trực chốt, tổ kiểm soát dịch bệnh và khu cách ly tập trung; hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly; hướng dẫn khai báo y tế, cài đặt Bluezone, quét mã QR cho người dân; hỗ trợ công tác tiêm vắc xin tại các điểm tiêm chủng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng xóm, tổ dân phố.

Các phong trào, mô hình hoạt động do Đoàn khởi xướng và tổ chức thực hiện đã tạo thêm động lực, khơi dậy sức thanh niên, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các khâu khó, việc mới của địa phương, đơn vị; đồng thời giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng. Qua đó, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố, phát triển; nhiều đoàn viên thật sự tiên phong, gương mẫu đã được Đoàn giới thiệu để kết nạp vào Đảng; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; ở trong nước sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thời đại kinh tế số tiếp tục mang đến nhiều cơ hội cũng như khó khăn, thách thức cho sự phát triển. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi các cấp bộ Đoàn tỉnh cần bám sát quan điểm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh và sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên. Để tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tốt hơn nữa truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và đạt được những mục tiêu đột phá trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tăng cường quán triệt, tuyên truyền sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và nghị quyết của Đoàn thanh niên các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong ĐVTN; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai là, thường xuyên định hướng cho đoàn viên, thanh, thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng cần tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh, thiếu nhi gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó, góp phần giáo dục thanh, thiếu nhi, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, đề cao và phát huy vai trò tự rèn luyện, tự tu dưỡng, khả năng tự hoàn thiện mình của thanh, thiếu nhi dưới sự định hướng, hỗ trợ tốt nhất của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Ba là, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh hoạt động của các cấp bộ Đoàn cơ sở gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh, thiếu niên. Thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên, các tổ chức Đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào, hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn quan tâm, nghiên cứu và thực hiện tốt nhiệm vụ đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. ĐVTN phải là những người đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, trong đó, tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp bền vững. Đặc biệt, ĐVTN trong tỉnh phải thật sự xung kích đi đầu thực hiện 3 trọng tâm, 3 đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phải thực sự xung kích đi đầu trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở địa phương.

Bốn là, quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn có trình độ chuyên môn cao, có khả năng làm việc và thích ứng với các môi trường làm việc ngoài công tác Đoàn; chủ động tham mưu công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ Đoàn và công tác luân chuyển cán bộ Đoàn.

Năm là, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị gắn với nêu cao trách nhiệm, quyền lợi chính trị của ĐVTN và tổ chức Đoàn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Nhiệm kỳ mới với tinh thần tiên phong đi đầu, khát vọng đổi mới mạnh mẽ, Đảng bộ tỉnh tin tưởng và kỳ vọng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của toàn xã hội, viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương cội nguồn cách mạng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh