Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tôn giáo trong tình hình mới

Thứ tư 29/06/2022 04:00

Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, đồng bào các tôn giáo sinh hoạt, hoạt động và tổ chức tốt các sự kiện tôn giáo quan trọng. Không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo hoạt động tuân thủ pháp luật, sống “Tốt đời đẹp đạo”, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác tôn giáo tại xã Sơn Lộ (Bảo Lạc).

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo được công nhận hoạt động, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, với trên 26.000 tín đồ (chiếm khoảng 5% dân số toàn tỉnh); có 15 cơ sở tín ngưỡng, gần 100 chức sắc và hàng nghìn người không phải là tín đồ tôn giáo nhưng có tín ngưỡng tôn giáo, sùng bái Phật, Chúa, Thượng đế... Đồng bào có đạo trong tỉnh sống xen kẽ rộng khắp trong các khu dân cư, với thành phần dân tộc tương đối đa dạng như: Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt thuần túy, tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các chức sắc, nhà tu hành luôn ủng hộ và tham gia các hoạt động của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, có vai trò trong tuyên truyền, vận động đoàn kết đồng bào tôn giáo hưởng ứng tham gia tích cực, tạo môi trường lành mạnh, ngăn chặn việc lợi dụng, kích động, chia rẽ của các thế lực xấu, góp phần xây dựng ngày càng tốt hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại xóm đạo Tin lành Đon Sài, xã Mông Ân (Bảo Lâm), mặc dù còn nghèo khó, nhưng bà con tín đồ Tin lành ở đây luôn đoàn kết, giúp nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đường làng, ngõ xóm được người dân thường xuyên tu sửa; công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được đẩy mạnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Xóm có 68/84 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 80%; nhân dân tham gia xây dựng quy ước, hương ước. Các hoạt động sinh hoạt tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định.

Xác định cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng, Ủy ban MTTQ các cấp phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, các nhân tố tiêu biểu trong tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, như: thông tin, tuyên truyền trên báo chí về công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền qua các ấn phẩm (tờ rơi, sổ tay, bản tin thông báo nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, tài liệu thông tin chuyên đề, thông tin phục vụ lãnh đạo, sinh hoạt chi bộ...); xây dựng phim tư liệu, phóng sự phản ánh mọi mặt công tác dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền trực quan bằng khẩu hiệu, pano, áp phích... trên các tuyến phố trung tâm, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử của các ngành, đoàn thể tỉnh; tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ cở, tăng cường thời lượng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc; tuyên truyền lồng ghép thông qua các sinh hoạt tôn giáo, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở thôn, bản...

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức trên 4.000 cuộc tuyên truyền cho  210.600 lượt người; 190 cuộc lồng ghép với các cuộc họp thôn, xóm cho 15.900 lượt người; 15  hội nghị chuyên đề tuyên truyền về công tác tôn giáo tại các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng với 890 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền triển khai thực hiện thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, từng đặc điểm khu vực, vùng, miền và bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền tôn giáo còn tồn tại một số hạn chế như: đội ngũ cán bộ, công chức không được đào tạo chuyên sâu về công tác tôn giáo; một bộ phận cán bộ không biết giao tiếp thành thạo bằng tiếng dân tộc thiểu số ít người (Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô) nên còn gặp khó khăn trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình nhân dân vùng có đạo. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng ở một số cơ sở chưa kịp thời; đôi khi hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao. Phương pháp vận động, tập hợp đồng bào của MTTQ các cấp có lúc, có nơi chưa phù hợp với từng đối tượng, từng tôn giáo tại địa phương. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhiều nơi còn hình thức; giải quyết những bức xúc trong đồng bào có đạo còn chậm, chưa thỏa đáng…

Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để công tác tuyên truyền về tôn giáo đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao cảnh giác với các biểu hiện lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong đồng bào dân tộc. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác giáo dục, vận động quần chúng thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc - tôn giáo ở các cơ sở.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng cốt cán trong việc tuyên truyền, vận động chức sắc và tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn. Phát huy vai trò cốt cán trong đồng bào tôn giáo trong tuyên truyền, vận động, đoàn kết cùng nhau thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào tôn giáo ngày càng phát triển, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Xuân Lam

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh