Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Hội nghị trực tuyến về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thứ tư 29/06/2022 18:00

Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 200 điểm cầu trong và ngoài nước quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNƠNN) trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ; các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo công tác đối với NVNƠNN tỉnh Cao Bằng...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác NVNƠNN; bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác NVNƠNN trong tình hình mới, tạo sự nhất quán trong triển khai thực hiện giữa Trung ương, địa phương, các ngành, lĩnh vực liên quan. Đồng thời, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó, cộng đồng NVNƠNN được xác định là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước phát triển. Đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Những năm qua, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội sở tại ngày càng nâng cao, có vai trò và ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị giữa các nước với Việt Nam và là đại diện văn hóa Việt Nam ở nước ngoài... Trước tình hình, yêu cầu mới đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác NVNƠNN”, hỗ trợ NVNƠNN củng cố địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội sở tại, từ đó đóng góp tích cực vào thực hiện tầm nhìn, mục tiêu phát triển đất nước.

Tuy nhiên, công tác NVNƠNN còn một số hạn chế, có nơi, có lúc công tác NVNƠNN chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức. Công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ, kịp thời; chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đồng bào ta ở nước ngoài...

Sau khi Kết luận số 12, Nghị quyết số 169 được ban hành, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai, trong đó, Kết luận số 12 tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ lớn với những điểm mới đáng chú ý. Về công tác đại đoàn kết, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; việc vận động cần hướng tới kiều bào trẻ, lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng và những kiều bào còn định kiến. Về công tác hỗ trợ cộng đồng kiều bào cần triển khai hiệu quả các biện pháp chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là tại những địa bàn khó khăn; tiếp tục nâng cao công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; đổi mới nâng cao hiệu quả, phương thức dạy và học Tiếng Việt, đưa Tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các nước có đông người Việt sinh sống.

Về công tác vận động cộng đồng, cần hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng các sáng kiến, ý kiến đóng góp của tri thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Về cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác NVNƠNN, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNƠNN; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác NVNƠNN, chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp ở nơi sở tại, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng NVNƠNN...

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương về những vấn đề trọng tâm tại Kết luận số 12, Nghị quyết số 169 và kế hoạch triển khai trong thời gian tới...

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Công tác NVNƠNN luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm; các chủ trương, chính sách đối với kiều bào là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên, hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác NVNƠNN theo các kết luận, nghị quyết; đẩy mạnh chuyển hóa các chủ trương thành hành động thực tiễn. Các cơ quan đại diện NVNƠNN tiếp tục quán triệt Kết luận số 12, Nghị quyết 169 phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù từng địa bàn để mỗi cơ quan là đại diện mái nhà chung cho NVNƠNN.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát huy nguồn lực NVNƠNN đóng góp vào sự phát triển của đất nước; chú trọng hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học Tiếng Việt. Có các biện pháp hỗ trợ kiều bào, đặc biệt là kiều bào ở những địa bàn khó khăn; xây dựng, phát triển các hội đoàn NVNƠNN; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác NVNƠNN.

Thế Hiển

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh