Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Hội nghị lần thứ 22 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba 05/07/2022 12:00

Sáng 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 22. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo văn bản tại hội nghị.

Hội nghị thực hiện công tác tổ chức cán bộ và biểu quyết thông qua các dự thảo văn bản: Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức; Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, Thành ủy, trung tâm chính trị các huyện, Thành phố; Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ tại Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến về các dự thảo văn bản trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Dự án khai thác, chế biến quặng bauxit khu vực Đại Tổng, xã Nội Thôn và xã Thượng Thôn (Hà Quảng); Tờ trình số 26-TTr/ĐĐ, ngày 20/6/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về xin ý kiến tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa kỳ năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét giải quyết một số công việc khác.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhất trí với thời gian, địa điểm tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Về nội dung các dự thảo văn bản Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần đánh giá đầy đủ hơn 3 chương trình trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh; đánh giá những mặt còn khó khăn, tồn tại, những mặt chưa triển khai hoặc triển khai chưa quyết liệt, vấn đề còn vướng mắc, như: thu ngân sách nhà nước, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quy hoạch, đấu thầu, đấu giá…, từ đó đưa ra những giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

Dự án khai thác, chế biến quặng bauxit khu vực Đại Tổng, xã Nội Thôn và xã Thượng Thôn (Hà Quảng) đề nghị xây dựng chi tiết những nhiệm vụ, điều kiện cần thiết khi khai thác, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân như vấn đề hạ tầng giao thông, tải trọng xe, môi trường, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng sau khi hoàn thiện hoạt động khai thác.

Trước khi thực hiện dự án cần thăm dò, khảo sát kỹ, khi tiến hành khai thác cần đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, môi trường; phải quan tâm nâng cấp hạ tầng, chú trọng vấn đề tải trọng xe, khi khai thác xong phải có nguồn để duy tu, sửa chữa hạ tầng. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung các ý kiến của các đại biểu và tiến hành thực hiện dự án nhằm tạo nguồn lực phát triển của tỉnh.

Nhất trí với phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nhất trí thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa kỳ năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 13 - 15/7 theo như Tờ trình số 26-TTr/ĐĐ, ngày 20/6/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh