Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Hòa An nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên

Thứ hai 14/02/2022 05:00

Huyện ủy Hòa An tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 


Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Trung tâm Chính trị huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện mở 37 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT, kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 2.400 lượt học viên. Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hòa An Nông Quốc Thái cho biết: Hiện nay, 100% giảng viên kiêm chức của trung tâm đều có trình độ LLCT cao cấp; 23,8% trình độ chuyên môn thạc sĩ và có năng lực sư phạm tốt. Đội ngũ giảng viên trách nhiệm với công việc, luôn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin mới vào bài giảng, gắn lý luận và giải quyết những vấn đề thực tiễn, khuyến khích học viên mạnh dạn phát biểu ý kiến, tạo không khí sôi nổi, thân thiện trong quá trình học tập, giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT, hằng năm, huyện cử đội ngũ giảng viên tham gia các lớp tập huấn giảng dạy theo phương pháp mới tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong. Đến nay, 80% bài giảng được ứng dụng công nghệ trình chiếu powerpoit; phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, gợi mở các vấn đề để học viên thảo luận, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người học; cập nhật thường xuyên các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện. 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện Hòa An.

Nội dung các chương trình đào tạo bám sát giáo trình, đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, kết hợp lý luận với thực tiễn, hướng dẫn học viên kỹ năng nhận biết, đánh giá, xử lý tình huống và những vấn đề thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng LLCT theo hình thức lồng ghép đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng trong tình hình hiện nay; tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng; thông tin thời sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Nhờ đó, chất lượng bài giảng và ý thức học tập của học viên được nâng cao, 100% học viên các lớp đều hoàn thành chương trình học. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên được củng cố, tăng cường, nền nếp, hiệu quả. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. 

Anh Nông Văn Đức, học viên đang theo học tại Trung tâm Chính trị huyện chia sẻ: Tôi trúng tuyển nhập ngũ năm 2022 và được Ban Chỉ huy Quân sự huyện chọn cử tham gia lớp bồi dưỡng LLCT, tôi nhận thức, ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với quyền, nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục kiện toàn đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm nhằm nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho các học viên. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.                 

Diệu Hoa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh