Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

Thứ năm 16/02/2012 10:00

        Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, ngày 8/02/2012, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) có Công văn số 17-HD/TG đề nghị các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 8 nội dung trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 21/9/2011 và Công văn số 10-HD/TG ngày 3/11/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:

Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

        Theo đó, các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; đây là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đảng bộ, chi ủy cần chuẩn bị nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; mỗi kỳ sinh hoạt bàn về một số vấn đề cụ thể, sâu sắc và thiết thực. Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong vấn đề tư tưởng đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, hiệu quả. Các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu của nhóm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh