Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Đảng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân

Thứ hai 20/02/2012 09:00

            Trong Di chúc năm 1969, cuối phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Đảng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam (5/9/1960).

            Câu nói đó, Bác đã khái quát yêu cầu bản chất về đạo đức của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và yêu cầu xuất phát từ bản chất cách mạng của Đảng ta, từ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trong sự nghiệp cách mạng (CM). Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng ra đời từ phong trào cách mạng của nhân dân, có chức năng lãnh đạo cuộc CM vì mục đích phục vụ nhân dân, lấy lợi ích nhân dân làm lợi ích cao nhất của mình, thì hoàn toàn không có một bức tường ngăn cách nào giữa nhiệm vụ lãnh đạo và nhiệm vụ phục vụ. Ngày 3/3/1951, trong lời kết thúc buổi lễ ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Những người mà:

- Giàu sang không thể quyến rũ

- Nghèo khó không chuyển lay

- Uy lực không thể khuất phục".

Bác còn nói: "Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành cho nhân dân".

            Tháng 1/1960, tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Bác Hồ nói: “...Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ, thắng bần cùng và lạc hậu còn khó khăn hơn nhiều. Ngày nay ở miền Bắc  hoàn toàn giải phóng, Đảng đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, no ấm và mỹ tục thuần phong. Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta.

            Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có một lợi ích nào khác”.

            Đảng ta là như vậy. Vậy, đảng viên, cán bộ của Đảng phải như thế nào? Phải hiểu mối quan hệ giữa lãnh đạo và phục vụ như thế nào cho đúng?

            Người nói: "Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được"...

            Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10/1947), Bác Hồ đặt ra câu hỏi: "Lãnh đạo đúng nghĩa là thế nào?" và Bác trả lời: “Cố nhiên không phải ngồi phòng giấy mà viết kế hoạch, ra mệnh lệnh. Lãnh đạo đúng nghĩa là:

            - Phải quyết định mọi vấn đề một cách cho đúng.

            - Phải tổ chức sự thi hành cho đúng. Mà muốn vậy, không có dân chúng giúp sức thì không xong.

            - Phải tổ chức sự kiểm soát, mà muốn kiểm soát đúng thì phải có quần chúng giúp mới được.

            ... Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng, ắt phải trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng".

            Ngày 18/1/1947, nói chuyện tại Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, Bác nhắc nhở cán bộ, đảng viên: "Muốn lãnh đạo được quần chúng trước hết phải có đạo đức cách mạng". "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên".

            Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là Đảng lãnh đạo, nghĩa là tất cả các cán bộ, từ trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

            Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, phục vụ cách mạng. Vì vậy, Bác nhấn mạnh: “Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân... Làm đầy tớ nhân dân chứ không phải là “quan” nhân dân".

            Tư tưởng đảng viên và cán bộ “vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân" là tư tưởng nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, đặc biệt từ khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền. Ngày nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần lời căn dặn đó mới có thể đưa sự nghiệp đổi mới đến thắng lợi.

            Vấn đề xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là vấn đề cực kỳ quan trọng, bức thiết, song vô cùng khó khăn, phức tạp. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Nếu không xây dựng được Đảng vững mạnh, có uy tín trong nhân dân, được nhân dân tin yêu và bảo vệ thì phát sinh nhiều nguy cơ đối với Đảng, với chế độ, với đất nước. Vào Đảng là tự nguyện tuân theo nguyên tắc tổ chức của Đảng, theo kỷ luật của Đảng, trong khi yêu cầu quyền lợi cá nhân của con người bây giờ rất lớn, rất đa dạng và tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa trong nước và trên thế giới diễn biến rất mau lẹ, phức tạp, khó lường, cho nên xây dựng Đảng lại càng khó khăn. Bởi vậy, muốn xây dựng Đảng vững mạnh và tạo được lòng tin yêu của nhân dân thì Đảng phải "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

                                                           

                                                              Nông Văn Mậu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh