Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Chủ tịch nước trao Quyết định cho sỹ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Thứ bảy 13/08/2022 05:22

Chủ tịch nước chúc mừng Trung tá Nguyễn Ngọc Hải - sỹ quan đầu tiên của lực lượng CAND được cử đi thực hiện gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và 4 sỹ quan khác.

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và quyết định thành lập văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về an ninh quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án Công an nhân dân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 15/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau khi thành lập, Văn phòng Thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc và tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình.

Qua đó, đã phối hợp với Liên Hợp Quốc, các đối tác nước ngoài, sự hỗ trợ hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho 23 sĩ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên Hợp Quốc kiểm tra, đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phát huy vai trò của một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã thúc đẩy triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới, giải quyết các thách thức an ninh của nhân loại, được Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế đánh giá rất cao.i

Chủ tịch nước cho rằng, xác định việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện các cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ hòa bình trên thế giới; trên cơ sở triển khai thực hiện Đề án “Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014- 2020 và những năm tiếp theo”.

Chủ tịch nước vui mừng được biết đến nay, Bộ Công an đã có 8 sỹ quan được Liên Hợp Quốc kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó có 4 sỹ quan được Liên Hợp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc và Phái bộ Nam Sudan trong năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những kết quả ban đầu đáng khích lệ của lực lượng CAND trong việc triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thời gian qua; Nhiệt liệt chúc mừng Trung tá Nguyễn Ngọc Hải sỹ quan đầu tiên của lực lượng CAND được Chủ tịch nước cử đi thực hiện gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và 4 sỹ quan khác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tiếp tục cam kết chung sức, đồng lòng với cộng đồng quốc tế để đưa ra các giải pháp ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Tham mưu có hiệu quả với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là về quy trình, chế độ, chính sách; nghiên cứu xây dựng Luật Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Theo Chủ tịch nước, việc thực hiện nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải nhất quán với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế, với lợi ích quốc gia, dân tộc và phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế mà Việt Nam là một bên tham gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: "Trong bối cảnh các địa bàn hoạt động của các Phái bộ còn nhiều khó khăn nhất là về dịch bệnh, điều kiện y tế, Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho cán bộ, sỹ quan thực hiện nhiệm vụ. Các sỹ quan Công an nhân dân lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cần tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ với điều kiện khó khăn, phức tạp theo sáng kiến “Hành động vì hòa bình” của Liên Hợp Quốc”.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, thúc đẩy hợp tác với Liên hợp quốc, các quốc gia, đối tác quốc tế để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, đào tạo, huấn luyện cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình và trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn để sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở cả cấp độ phái bộ và cấp độ hoạch định chính sách, chiến lược tại trụ sở Liên hợp quốc.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm tạo sự đồng thuận trong nước về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và thể hiện với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho việc duy trì, bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và thế giới.

Thay mặt các cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải bày tỏ tự hào được đại diện cho lá cờ Tổ Quốc Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ quốc tế; được Liên Hợp Quốc tin tưởng, lựa chọn, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình là thể hiện uy tín, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế:

Trung tá Nguyễn Ngọc Hải hứa trước lãnh đạo Đảng, nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống cách mạng, vì hoà bình của nhân dân Việt Nam, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh của con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng là những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc và tặng hoa chúc mừng 3 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Theo VOV

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh