Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu

Thứ tư 20/04/2022 05:00

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 19/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và 92 đại biểu là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc.

Chủ tịch nước mong muốn già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số với tình cảm sâu sắc, chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dự án, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, muốn tôn trọng một dân tộc thì trước hết phải giữ gìn, tôn vinh văn hóa của dân tộc ấy. Nước ta có 54 dân tộc anh em, có 54 nền văn hóa, chủ trương của Đảng, Nhà nước là tôn trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc. Đó là trách nhiệm rất lớn của các cấp, ngành trong quá trình phát triển đất nước, nhất là hội nhập quốc tế.

Gần đây, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói: Văn hóa còn thì dân tộc còn. Đây là ý kiến rất quan trọng của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, giữ gìn văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh của đất nước, nhất là phát triển du lịch, nâng cao đời sống của người dân các dân tộc; giữ gìn sự đoàn kết, giữ lửa ở bản làng, giữa lửa cho mọi vùng đồng bào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân đã đóng góp quan trọng, thể hiện rõ nét qua việc vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những phong tục tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách và triển khai thực hiện tốt nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước hiện nay. Cần tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

"Chúng ta đang nói cán bộ, đảng viên nêu gương trước nhân dân, thì những già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người uy tín cũng chính là những tấm gương. Việc đào tạo, bồi dưỡng cho lớp trẻ là rất quan trọng trong quá trình giữ gìn văn hóa các dân tộc, trao truyền các giá trị văn hoá từ thế hệ này sang thế hệ khác càng quan trọng hơn. Muốn vậy phải tiếp tục nêu cao gương sáng cho con cháu cộng đồng là nhân tố quan trọng ở địa phương" - Chủ tịch nước cho biết.

Đề cập còn nhiều bà con dân tộc thiểu số chưa biết chữ phổ thông, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác khuyến học để nâng cao tỷ lệ biết chữ phổ thông đối với dân tộc thiểu số, đặc biệt quan tâm việc dạy và giữ gìn, duy trì sử dụng ngôn ngữ dân tộc mình, qua đó khẳng định sự tồn tại hiện hữu của dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Theo VOV

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh