Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị

Báo chí Cao Bằng tích cực tham gia viết về xây dựng Đảng

Thứ hai 20/06/2022 08:00

Cùng với các cơ quan báo chí trong cả nước, những năm qua, báo chí Cao Bằng chú trọng tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, từ khi giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) được phát động, các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, có nhiều tác phẩm chất lượng.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Cao Bằng học tập các nghị quyết của Trung ương, tích cực tham gia viết về xây dựng Đảng.

Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về mọi mặt của công tác xây dựng Đảng như: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân... Mở các chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… trên các ấn phẩm, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) là giải báo chí hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức; kế hoạch phát động tham gia giải của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác tác phẩm về chủ đề xây dựng Đảng; tích cực hưởng ứng, tham gia giải thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Các tác phẩm tuyên truyền sâu rộng việc học tập, phổ biến, quán triệt và đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; công tác cán bộ, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản ánh việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII). Những mô hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào thực chất, trở thành hành động cụ thể, thiết thực, tự giác thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về hình thức, như: báo in, báo hình, báo phát thanh, báo điện tử, phóng sự ảnh, các tác giả có sự nghiên cứu, bám sát những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng ở nhiều góc nhìn khác nhau. Các tác phẩm đi sâu khai thác, phản ánh toàn diện, sinh động các mặt của công tác xây dựng Đảng của tỉnh, nhất là những vấn đề thời sự đang được dư luận xã hội quan tâm; việc triển khai, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác an sinh xã hội vùng miền núi… Có những tác phẩm tạo hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội. Tại cuộc thi viết về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 năm 2017, Báo Cao Bằng đạt 1 giải khuyến khích với tác phẩm “Chủ quyền Tổ quốc từ lòng dân” (4 kỳ) của tác giả Hồng Xiêm. Năm 2020, tại cuộc thi viết về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ V, tác phẩm “Người Dao xóm nhỏ làm việc lớn” của nhóm tác giả: Hoài Phương, Lầu Hải, Khánh Triều, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng đoạt giải C; loạt bài “Sức bật cho nghị quyết mở đường lớn” của tác giả Trường Hà, Lệ Hằng, Báo Cao Bằng đoạt giải khuyến khích. Năm 2021, cuộc thi viết về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VI, tác phẩm “Đi trước để giữ dân” của nhóm tác giả: Hoài Phương, Khánh Triều, Hoàng Hương, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng đoạt giải khuyến khích.

Thực tế cho thấy, viết về xây dựng Đảng là công việc, nhiệm vụ khó khăn đối với đội ngũ phóng viên. Để tiếp cận và phản ánh những đề tài về xây dựng Đảng, người viết phải có bản lĩnh và kinh nghiệm, trình độ chuyên môn về xây dựng Đảng. Trong các cơ quan báo chí hiện nay, những cán bộ, phóng viên có thể viết về lĩnh vực xây dựng Đảng không nhiều. Dù rất chú trọng công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng tham gia nhưng số lượng tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng các năm của tỉnh chưa được như kỳ vọng; các tác phẩm tham gia cuộc thi đạt giải còn ít và mức giải chưa cao.

Giải Búa liềm vàng là một trong những giải uy tín trong hệ thống giải thưởng báo chí quốc gia viết về xây dựng Đảng. Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch hưởng ứng; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Hy vọng, giải lần này sẽ thu hút sự tham gia đông đảo hơn nữa của các phóng viên, nhà báo, các cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng, có chiều sâu. Các đề tài tập trung hướng về việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong giai đoạn bình thường mới, sống thích ứng, an toàn với Covid-19, tiếp tục lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực. Qua đó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với Đảng, với công tác xây dựng Đảng. Tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Minh Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh