Bạn đang xem: Trang chủ » Chính trị
Cách Linh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Trong những năm qua, Đảng bộ xã Cách Linh (Phục Hòa) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an...
Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012
Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong tỉnh, các...
Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong: Thành lập tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên
Công ty cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong vừa tổ chức Lễ ra mắt tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.
Toàn tỉnh: Phát triển đảng viên mới đạt 119,83% kế hoạch
Tính đến ngày 12/12/2011, Đảng bộ tỉnh kết nạp 2.157 đảng viên mới, đạt 119,83% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 40.125 đồng chí.
Sức lan tỏa từ các hoạt động “Năm Thanh niên”
Hưởng ứng “Năm thanh niên (TN)” 2011 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ Cao Bằng có nhiều hoạt động xã hội, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong lao động, sản xuất, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc...
MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền nhân dân vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương, giữ vững an...
Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp
Những năm gần đây, khối doanh nghiệp (DN) dân doanh trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, việc xây dựng và phát triển tổ chức Đảng nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho các DN phát triển, sản xuất, kinh doanh (SXKD) đúng chủ trương...
Tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới
Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã nỗ lực phấn...
Cao Bằng tích cực hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến". Người nói: "Chúng ta muốn hòa bình. Chúng bắt chúng ta nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không!...
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời hịch của non sông
Sau ngày tuyên bố độc lập, ngày 2/9/1945, Nhà nước ta đứng trước tình hình cực kỳ khó khăn phức tạp. Ngân sách cạn kiệt, nạn đói, nạn dốt diễn ra nghiêm trọng lại phải đương đầu với bọn giặc ngoại xâm và lực lượng phản động trong nước câu...