Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ hành chính công

Thứ hai 08/11/2021 04:00

Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong phát triển KT - XH, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân xã Vĩnh Quang (Thành phố) làm thủ tục kê khai Giấy chứng nhận quyền sử đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3171/KH-UBND ngày 18/12/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021; Kế hoạch số 2439/KH-UBND về CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với chính quyền các cấp.

Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 2.100 TTHC, trong đó, cấp tỉnh 1.607 TTHC, cấp huyện 319 TTHC, cấp xã 174 TTHC. 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh ban hành 18 quyết định công bố danh mục TTHC và 14 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết trên 89.920 hồ sơ TTHC, trong đó, giải quyết đúng hạn trên 82.480 hồ sơ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 27.025 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết đúng hạn trên 23.398 hồ sơ, còn lại đang giải quyết theo quy định. Trong quá trình giải quyết, Trung tâm thường xuyên rà soát, tổng hợp, tham mưu Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các ngành thông báo nguyên nhân, đề xuất giải pháp giải quyết TTHC quá hạn. UBND tỉnh vận hành hiệu quả hoạt động của hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh. Đây là kênh tương tác thông tin 2 chiều, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, chính xác. Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống tiếp nhận 210 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, 100% kiến nghị hoàn thành xử lý và chuyển xử lý theo đúng quy định.

Thành phố là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC của tỉnh. 9 tháng đầu năm, UBND Thành phố tiếp nhận 5.627 hồ sơ, trong đó, giải quyết 5.535 hồ sơ (giải quyết đúng hạn 5.401 hồ sơ, bằng 97,58%). Công khai TTHC thuộc thẩm quyền tại trụ sở đơn vị và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Lê Văn Yên, tổ 3, phường Hợp Giang (Thành phố) bày tỏ: Tôi rất hài lòng khi đến công chứng một số giấy tờ liên quan đến đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC phường. Thay vì phải tự tìm hiểu các thông tin liên quan, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo, giải quyết thủ tục nhanh gọn. Ngoài ra, tôi và người dân còn được đánh giá về kết quả giải quyết TTHC và cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC theo 2 cấp độ “hài lòng và không hài lòng”.

Tại huyện Hà Quảng, 9 tháng đầu năm, huyện tiếp nhận 526 hồ sơ, trong đó, giải quyết 516 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, đạt 98%. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, xã được công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cấp xã, huyện và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp cận. Anh Hứa Văn Dũng, xóm Nà Pò, xã Quý Quân (Hà Quảng) đến làm thủ tục khai sinh cho con chia sẻ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC xã, tôi thấy các TTHC được niêm yết công khai, rất thuận tiện cho người dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Để kịp thời chấn chỉnh, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác CCHC tại các đơn vị, từ ngày 21/9 - 1/10/2021, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh tiến hành kiểm tra tại 6 sở, ngành, 3 huyện, Thành phố. Kết quả kiểm tra được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó các đơn vị tự rà soát lại những hạn chế còn tồn tại và có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh cho biết: Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ hành chính công. Kết quả, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 của tỉnh đạt 78,8%, tăng 0,11 điểm so với năm 2019.

Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch.  

Thanh Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh