Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thứ sáu 02/12/2016 07:00

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác. Việc đẩy mạnh CCHC, thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực BHXH trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp người lao động và nhân dân hiểu đúng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, các quy định trong lĩnh vực giải quyết chế độ, chính sách về BHXH, BHYT và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam về đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, đối tượng trong việc tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, từ tháng 3/2015, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện. Triển khai hệ thống giao dịch điện tử trong các lĩnh vực thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Qua đó, các đơn vị sử dụng lao động không phải trực tiếp đến cơ quan BHXH tỉnh để nộp hồ sơ, không phải chờ đợi để nộp và tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC. Đến nay, 90% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh sử dụng giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua hệ thống bưu điện.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH huyện Bảo Lâm

Việc thực hiện CCHC được BHXH tỉnh triển khai trên tất cả các lĩnh vực công tác, chú trọng thực hiện nghiêm ở các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết chế độ BHXH, BHYT theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT. Hiện nay, BHXH tỉnh có 14 đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó có 5 đơn vị có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đủ điện tích, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định, gồm: Phòng tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH các huyện: Hòa An, Trùng Khánh, Hà Quảng, Thành phố; các huyện còn lại bố trí nơi tiếp nhận và trả kết qủa TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Bộ phận “một cửa” đóng vai trò là khâu kết nối tất cả các phòng nghiệp vụ trong đơn vị theo quy trình khoa học, khép kín. Qua đó, xây dựng cơ chế điều hành thống nhất trong cơ quan, tập trung đầu mối để xử lý nhanh, hiệu quả công việc cho mọi tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch được thuận lợi, giảm bớt các khâu trung gian thay vì phải đến trực tiếp từng bộ phận chuyên môn. Từ năm 2015 đến hết tháng 9/2016, đã tiếp nhận và giải quyết 59.143 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 59.139 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ cấp thẻ BHYT do thay đổi một số nội dung ghi trên thẻ và phần mềm in thẻ chưa hoàn thiện. Chú trọng kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, đảm bảo công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả có phẩm chất, năng lực. Thời gian giải quyết các TTHC được rút ngắn, đơn cử như: Thời gian giải quyết chế độ ốm đau từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; thủ tục cấp mới thẻ BHYT từ 10 ngày xuống còn 7 ngày... 

Bên cạnh đó, các TTHC của ngành từng bước được cắt giảm, đơn giản hóa, từ 115 thủ tục xuống còn 32 thủ tục. Trong đó, lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHXH giảm còn 7 thủ tục; lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT còn 2 thủ tục; lĩnh vực thực hiện chính sách BHXh còn 15 thủ tục; chính sách BHYT còn 4 thủ tục; lĩnh vực chi trả chế độ BHXh còn 4 thủ tục. Nhờ đó, chất lượng giải quyết công việc tại BHXH tỉnh ngày càng được nâng lên, nhiều TTHC và quy trình giải quyết công việc được đổi mới theo hướng đơn giản, khoa học, giảm phiền hà cho đơn vị, đối tượng; thời gian giải quyết công việc được rút ngắn. 

BHXH tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung hình thức niêm yết công khai các hồ sơ, thủ tục. Hàng năm, BHXH tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra BHXH các huyện, thị trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ công viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện đầy đủ, đảm bảo chính xác, nhanh, đúng đối tượng theo quy định. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động được BHXH tỉnh triển khai thực hiện tốt. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nghiệp vụ của ngành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 được BHXH các huyện, Thành phố thực hiện tốt. Ứng dụng thành công phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ" phiên bản 2.0 tại BHXH 13 huyện, Thành phố; việc áp dụng phần mềm giúp BHXH tỉnh theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, giám sát BHXh các huyện, thành phố trong việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, tồn đọng hồ sơ BHXh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện cải cách, đơn giản hóa TTHC tại các đơn vị cơ sở được tiến hành thường xuyên gắn với việc kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ, công vụ. Từ năm 2015 đến nay, BHXH tỉnh tiến hành kiểm tra 18 lượt đối với các phòng nghiệp vụ,BHXh các huyện, Thành phố. Qua đó kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị, có hướng giải quyết kịp thời, biểu dương khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt. 

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn: Hiện nay, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu quả hoạt động tại bộ phận “Một cửa” tại cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện, thành phố. Đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động; thường xuyên nâng cấp các phần mềm quản lý nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác CCHC; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về CCHC.
Minh Trang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh