Hòa An thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”
Cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế “một cửa” ở huyện Hòa An những năm qua đã nâng cao được hiệu quả hoạt động của các phòng, ban chuyên môn, tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức và...
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Nội vụ
Ngày 1/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức tại Sở Nội vụ.
Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại huyện Thạch An
Ngày 31/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức năm 2017 tại huyện Thạch An.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Tư pháp
Ngày 24/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản...
Cải cách hành chính cấp xã còn nhiều khó khăn
Nhờ nỗ lực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), các xã trong tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức đến giao dịch công việc...
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở NN&PTNT
Ngày 16/8, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở LĐTB&XH
Ngày 15/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung công tác quản lý công chức,...
Ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính ở cơ sở
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở cấp xã trên địa bàn tỉnh có sự phát triển đáng kể, đặc biệt trong thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành...
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính (CCHC) sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả; người dân dễ tiếp cận với các...
Hội thảo Cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Ngày 26/7, Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; HĐND, UBND 13 huyện, Thành phố.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 20/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017 do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung công tác quản lý...
Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Y tế
Ngày 13/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017 do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến Sở Y tế kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một...
UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước”
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2011/KH-UBND ngày 28/6/2017 tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước” tỉnh Cao Bằng năm 2017.
UBND tỉnh: Công bố 146 thủ tục hành chính
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhân hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích của 08 sở, ban, ngành trên...
Phục Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng phục vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phục Hòa quan tâm đẩy mạnh công tác CCHC,...