Triển khai các giải pháp nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1929/KH-UBND về triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính (CCHC) tỉnh.
Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính
100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn trong 6 tháng đầu năm 2022. Ðể đạt được kết quả đó, Thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong quản lý, điều hành, tạo...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh lãnh đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh sát tình...
Ngành thuế hoàn thành xuất sắc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
Sau 2 tháng triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 5/2022 có 93,2% đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện chuyển...
Nỗ lực thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) được tỉnh quan tâm quán triệt đến các đơn vị, địa phương với yêu cầu, đòi hỏi cao nhằm giảm thiểu đơn thư KNTC của công dân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định...
Hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng
Việc triển khai hóa đơn điện tử góp phần giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, tạo thuận tiện cho người nộp thuế cũng như đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước.
Phát huy kết quả cải cách hành chính trong phục vụ nhân dân
Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử… đã góp phần quan trọng đổi mới phương thức, lề lối làm...
Sở Tài nguyên và Môi trường chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
Xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị của công dân là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thường xuyên quán triệt và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo Trung ương, các văn bản quy phạm pháp...
Ra mắt Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử
Ngày 14/4, Cục Thuế tỉnh tổ chức ra mắt Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) nhằm hoàn thành mục tiêu đến tháng 7/2022, có 100% doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, người nộp thuế thực hiện HĐĐT khi mua bán hàng hóa, cung...
Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 6/4/2022 phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025 với khẩu hiệu "Thi đua đẩy mạnh CCHC gắn với CĐS góp phần...
Khẩn trương thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 11/3/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi...
Hóa đơn điện tử góp phần cải cách hành chính
Tiết kiệm chi phí, thời gian, thuận tiện trong việc lưu trữ, vận chuyển và bảo quản, giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà... là những ưu thế mà hóa đơn điện tử (HĐĐT) mang lại cho cả doanh nghiệp (DN), tổ chức và người dân. HĐHT góp...
Quảng Hòa đẩy mạnh cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính (CCHC) được các cấp, ngành huyện Quảng Hòa quan tâm, chú trọng thực hiện; kịp thời đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, góp phần nâng cao...
Công điện của Thủ tướng về sắp xếp tổ chức hành chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 209/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc sắp xếp tổ chức hành chính và...
Tinh gọn tổ chức bộ máy y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
Từ năm 2018 đến nay, Sở Y tế đã thực hiện sắp xếp tổ chức lại bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.