Tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển
Phát huy yếu tố nội lực, định hướng thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút ngoại lực nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội ( KT - XH) địa phương phát triển nhanh và bền vững được Đảng bộ, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển...
Cải cách hành chính - xây dựng chính quyền phục vụ
Cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng chính quyền phục vụ ở mỗi địa phương, đơn vị có cách làm khác nhau, nhưng đều hướng đến cái đích cuối cùng là tạo sự hài lòng và tin tưởng của nhân dân. Những chuyển biến, cách làm mới trong CCHC...
Cải cách hành chính - xây dựng hình ảnh chính quyền vì dân
Với mục tiêu “Xây dựng hình ảnh chính quyền vì dân phục vụ”, thời gian qua, UBND phường Hợp Giang (Thành phố) đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa hành chính.
Hà Quảng tập trung tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp các đơn vị hành chính
Sau gần 2 năm thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Hà Quảng, các đơn vị hành chính mới thuộc diện sắp xếp của huyện dần đi vào ổn định, hoạt...
Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
Thực hiện Thông tư 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước (KBNN), đến nay, 100% đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước (NSNN) đăng ký tham gia thực hiện giao dịch điện tử...
Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ hành chính công
Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong phát triển KT - XH, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Chi cục Thuế Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế trên tất cả các lĩnh vực từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế đến hoàn thuế và hóa đơn..., đáp ứng yêu cầu quản...
Phát động cuộc thi "Sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính" năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH-UBND ngày 22/12/2020 về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh năm 2021, Kế hoạch số 2438/KH UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với...
Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đất đai cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn, thời gian qua, Thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hạ Lang
Ngày 1/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hạ Lang.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hà Quảng
Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hà Quảng.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thành phố
Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Thành phố.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày 23/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC, công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, ngày 23/9, Đoàn công tác CCHC tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Chiều 20/9, Đoàn công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế (QLKKT) tỉnh.