Phối hợp hiệu quả đối ngoại biên phòng

Thứ sáu 15/04/2022 05:00

Xác định công tác đối ngoại biên phòng là một biện pháp công tác quan trọng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng duy trì việc thực hiện các hiệp ước, hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu, các biên bản thỏa thuận giữa ủy ban biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Hội đàm giữa các đồn Biên phòng (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới, Trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh (Trung Quốc). Ảnh: Bế Huệ

Bộ đội Biện phòng tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị định số 22/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ về công tác đối ngoại quốc phòng; thỏa thuận về việc thiết lập cơ chế phối hợp biên phòng 3 cấp giữa Bộ Quốc phòng/Việt Nam và Bộ Công an/Trung Quốc và Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang hội đàm, ký kết biên bản với Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội đàm ký kết các văn bản về công tác hợp tác trên các lĩnh vực. Thường xuyên duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất; quản lý, bảo vệ biên giới; tuần tra song phương; phòng, chống các loại tội phạm và phòng, chống dịch bệnh. Hai bên đã gửi cho nhau 8.650 thư, nội dung thư chủ yếu chúc mừng, thông báo tình hình; trực tiếp hội đàm, giao ban, trao đổi thông qua đường dây nóng 815 lần.

Lực lượng chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới; BĐBP tỉnh kịp thời phát hiện, thông báo với lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc cùng phối hợp xử lý 15 vụ việc vi phạm Hiệp định quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đại diện biên giới đoạn số 5, đoạn biên giới số 6 Trung Quốc kịp thời thông báo, trao đổi với đại diện biên giới đoạn số 5, đoạn biên giới số 6 Việt Nam về việc triển khai xây dựng hàng rào dọc biên giới; hai bên chủ động phối hợp phóng tuyến, giám sát quá trình thi công xây dựng hàng rào ở 152 khu vực đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; kịp thời phát hiện và tạm dừng xây dựng đối với 6 khu vực hai bên còn có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới, tích cực trao đổi, giải quyết theo đúng quy định. Phối hợp tổ chức tuần tra song phương 230 lần/5.328 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia.

Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị trong BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì cơ chế trao đổi thông tin, thông báo tình hình dịch bệnh theo cơ chế đã được thiết lập; kịp thời hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế để phòng, chống dịch bệnh, qua đó tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. BĐBP tỉnh hỗ trợ cho phía Trung Quốc 23.500 chiếc khẩu trang, 505 lít dung dịch sát khuẩn; lực lượng chức năng phía Trung Quốc hỗ trợ BĐBP tỉnh 30 bộ quần áo bảo hộ, 25 hộp y tế đa năng. Phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh nhân thân, trao trả, tiếp nhận công dân tại cửa khẩu. Từ năm 2015 đến nay, phía Việt Nam trao trả cho Trung Quốc 278 công dân, Trung Quốc trao trả cho phía Việt Nam 9.825 công dân. Riêng năm 2021, phía Trung quốc trao trả cho Việt Nam 4.489 công dân, Việt Nam trao trả cho Trung Quốc 181 công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Các đơn vị trong BĐBP tỉnh phối hợp triển khai thực hiện nghiêm Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Điều lệ công tác của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; duy trì nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền theo Quyết định số 802/QĐ-BTL ngày 10/3/2021 ban hành quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền.

Trong 5 năm (2016 - 2021), các đơn vị trong BĐBP tỉnh phát hiện, bắt giữ 1.289 vụ/1.320 đối tượng buôn lậu, tội phạm mua bán người; lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả 9 vụ/15 nạn nhân mua bán người, 1 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện 1.827 vụ/13.179 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 12 vụ/16 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạo điều kiện cho người khác phạm tội, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

BĐBP tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết nghĩa “Chung tay xây dựng đồn - trạm (chi đội) hữu nghị, xây dựng biên giới bình yên” giữa các đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng với các trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh, chi đội quản lý biên giới thành phố Sùng Tả, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc. Hai bên kiên trì thực hiện nguyên tắc “Bình đẳng, tin tưởng lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, chia sẻ thông tin cùng nhau hợp tác”; đi sâu giao lưu hơp tác song phương, cùng nhau giữ vững an ninh, ổn định ở khu vực biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tích cực, chủ động, trực tiếp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì tham mưu cho Bộ Quốc phòng tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân với chính quyền địa phương nước láng giềng. Đã ký kết kết nghĩa cấp huyện được 1 cặp, cấp xã, thị trấn được 2 cặp, cấp xóm được 22 cặp. Kết hợp chặt chẽ công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển bền vững.

Để tiếp tục xây dựng biên giới tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, cùng phối hợp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác đối ngoại; tập trung thực hiện chặt chẽ 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các biên bản, thỏa thuận đã ký kết.

Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại trong giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về pháp luật, đời sống văn hóa tinh thần cho cư dân hai bên biên giới; thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

Thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả cơ chế thông báo, trao đổi thông tin, tình hình qua thư, điện thoại đường dây nóng, gặp gỡ trực tiếp trên biên giới; khôi phục, duy trì hoạt động hội đàm giao ban định kỳ, hoạt động giao lưu chính trị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phù hợp với điệu kiện phòng, chống dịch Covid-19 của hai bên.

Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng công trình trên biên giới và kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh theo đúng hiệp định. Duy trì triển khai thực hiện các nội dung biên bản đã ký kết nghĩa giữa các đồn biên phòng, Việt Nam với các trạm, chi đội, đại đội quản lý biên giới của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong kiểm soát cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Đại tá Đinh Đức Hùng, TUV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh