Hiệu quả từ phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới

Chủ nhật 05/09/2021 07:00

Từ phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Quang Long nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn phụ trách, kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng giải quyết tốt các vụ việc xảy ra; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung sức cùng địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới được giao quản lý.

Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUBP ngày 28/12/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Quang Long xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch tổ chức thực hiện. Với mục tiêu tổ chức phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới phải đảm bảo bao quát được địa bàn, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt là những hộ gia đình có mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp..., đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã: Quang Long, Thống Nhất (Hạ Lang) rà soát, đánh giá tình hình địa bàn, lập danh sách các hộ gia đình cần được quan tâm, giúp đỡ; trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho 36 đảng viên phụ trách 243 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Sau khi được giao nhiệm vụ, đội ngũ đảng viên của đơn vị tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và cá nhân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế khu vực biên giới, đặc biệt là Luật Biên phòng Việt Nam mới được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2020; hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội, phần tử xấu; kịp thời cung cấp cho chính quyền địa phương và đồn Biên phòng về những thông tin xấu độc, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Vận động các hộ gia đình không nghe theo lời xúi giục, kích động của các phần tử xấu, không có hành vi vi phạm pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm; tham gia xây dựng gia đình, xóm, bản văn hóa, bảo đảm về an ninh trật tự. Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới không ngừng được nâng lên. Nhân dân cung cấp cho đồn Biên phòng trên 200 nguồn tin có giá trị để đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.

Đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, bố trí thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với các hộ gia đình, giúp đỡ khắc phục những khó khăn theo khả năng và điều kiện cho phép. Đồng thời thông qua cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, người có uy tín... để nắm chắc tình hình các hộ gia đình mà mình được phân công phụ trách; khi phát hiện những vấn đề nảy sinh phức tạp, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị để xử lý, giải quyết.

Để nâng cao hiệu quả công tác, với phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, mỗi đảng viên đồn Biên phòng chủ động cập nhật kiến thức để hướng dẫn các hộ gia đình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ trẻ em đến trường, chăm sóc sức khỏe người dân. Đến nay, đảng viên đơn vị tuyên truyền, giúp đỡ 46 hộ gia đình di dời trâu bò ra khỏi gầm sàn nhà ở; tiết kiệm từ lương, phụ cấp và vận động các nhà hảo tâm được 158 triệu đồng để giúp nhân dân mua vật liệu xây dựng chồng trại và giống vật nuôi; đỡ đầu 7 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhận phụng dưỡng 4 thân nhân liệt sĩ đến cuối đời, giúp dân trên 250 ngày công lao động sản xuất...

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đồng chí củng cố được tình cảm quý trọng, tin tưởng của người dân; trên cơ sở đó tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục người dân bài trừ hủ tục mê tín, dị đoan, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới, xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Quang Long khám bệnh cho nhân dân biên giới.

Để nâng cao hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Quang Long quan tâm, làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các hộ gia đình, gắn với việc thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Hằng tháng, trong phiên họp thường kỳ của Đảng ủy đồn, các chi bộ trực thuộc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ gia đình; xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm. Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tập thể đơn vị được UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 3 Bằng khen; có 3 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 3 lượt cá nhân được Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng Bằng khen, 3 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì đơn vị cũng như của đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm tình hình để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác của đảng viên đồn Biên phòng được phân công phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới. Trong đó yêu cầu các đồng chí phải sâu sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc những mối quan hệ phức tạp, dễ bị lợi dụng để xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ quần chúng nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của già làng, trưởng xóm, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư cùng tham gia hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình.

Tăng cường phối hợp công tác giữa các cấp, ngành, các lực lượng đứng chân trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, nhằm góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy đầy đủ hơn nữa sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá Vũ Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh