Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo

Thứ sáu 18/11/2022 07:00

Thực hiện chương trình số 30-CTr/TUCB-ĐUQCHQ, ngày 27/2/2019 giữa Tỉnh ủy Cao Bằng và Đảng ủy Quân chủng Hải quân về phối hợp tuyên truyền biển, đảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân thường xuyên phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế, biển đảo đóng vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Là tỉnh miền núi biên giới với 333 km đường biên giới, không có biển, đảo, tuy nhiên, những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được triển khai thường xuyên hiệu quả. Tỉnh ủy, các cấp ủy đã lãnh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo; đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các cơ quan chức năng chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình biển, đảo và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú. Trên cơ sở thông tin, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao và Quân chủng Hải quân, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, biên giới, tập trung vào các nội dung: Nghị quyết số 09-NQ/TW,ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, biên giới; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; những diễn biến mới về tình hình biển, đảo, biên giới đất liền gần đây; truyền thống lịch sử, kết quả xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão; việc vận động cán bộ, nhân dân các địa phương tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc...

Học sinh huyện Bảo Lạc tham quan triển lãm ảnh, bản đồ, tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động triển khai các phong trào, cuộc thi, cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hướng về biển, đảo. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì tổ chức các cuộc Triển lãm với chủ đề “Trường Sa - Hoàng Sa, những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với trên 300 ảnh, bản đồ, tư liệu. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hàng trăm chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim lưu động, thông tin lưu động ở vùng cao cho hàng chục nghìn lượt đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục tình yêu biển, đảo quê hương cho học sinh, sinh viên được các trường học thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển, đảo trong mỗi học sinh; Sở Giáo dục và đào tạo triển khai tích hợp nội dung giáo dục về biển, đảo, biên giới vào các chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động vẽ tranh, viết thư, sáng tác thơ gửi các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa; duy trì các trang mạng xã hội tuyên truyền, đăng tải thông tin, lan tỏa trách nhiệm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc. Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Tạp chí Non nước Cao Bằng, Truyền hình An ninh Cao Bằng… thường xuyên cập nhập, đăng tin, bài, ảnh tuyên truyền về biển, đảo; duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục: Biên giới biển đảo, Vì an ninh Tổ quốc, Quốc phòng an ninh… cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng, Nhà nước ta và chủ trương, giải pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình biển đảo và hoạt động của các ngành, các cấp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân thường xuyên trao đổi, thống nhất thực hiện các nội dung theo kế hoạch ký kết, đảm bảo mục tiêu tuyên truyền đề ra. Thực hiện 2 chuyên đề tuyên truyền về biển, đảo: “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”; “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay” thông qua tiếp sóng hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến, mở rộng điểm cầu đến cấp xã với số đại biểu tham dự tại các điểm cầu các cấp từ 600 - 1.600 lượt người/cuộc. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy phối hợp tổ chức 102 buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo trong các trường học cho 3.580 lượt người; phát 65.000 tờ rơi các loại... Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin; tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế liên quan đến biển, đảo…

Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo thời gian qua đã có những hiệu quả tích cực, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam trên biển, xác định trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và mỗi người dân; từ đó bồi đắp thêm tình cảm, niềm tin, tự hào về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh