Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với các hội quần chúng

Thứ sáu 23/09/2022 05:00

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) "về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với các hội quần chúng", những năm qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành liên quan luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hội hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của hội. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển lãm ảnh trong cộng đồng ASEAN bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý được tổ chức tại huyện Bảo Lạc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) quản lý nhà nước 10 tổ chức Hội, gồm: Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Bảo tồn dân ca các dân tộc, Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, Thơ Đường luật, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, Hiệp hội du lịch; các Liên đoàn cờ, quần vợt, cầu lông, bóng bàn với tổng số 4.669 hội viên, trong đó có 1 hội đặc thù, 9 hội quần chúng. Thực hiện Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 8/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quản lý nhà nước đối với các Hội, quỹ hoạt động trên địa bàn tỉnh, Sở VH,TT&DL thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn. Đến kỳ đại hội nhiệm kỳ của từng hội, Sở có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các hội triển khai, tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn các hội tổ chức và hoạt động theo quy định. Hằng năm, quan tâm phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo Sở trực tiếp quản lý, chỉ đạo đối với các tổ chức hội, liên đoàn, hiệp hội và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, ban hành thông báo về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo các hội; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức hội được tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động, dịch vụ công trong ngành quản lý. Hiện nay, các hội hầu hết đều tự chủ về kinh phí hoạt động, hoặc có nguồn tài trợ từ các tổ chức trong nước.

Các hội thường xuyên bám sát nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch tuyên truyền đến các hội viên, trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo đúng theo điều lệ hội đã được Nhà nước quy định. Các cá nhân tham gia hội, đảm nhiệm các chức danh của hội phát huy vai trò trách nhiệm trong công việc, tích cực triển khai các hoạt động của hội.

Hiện các hội đã tổ chức đại hội, trong những năm qua, các hội tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh xuất bản tạp chí Non nước Cao Bằng 1 tháng/kỳ, mỗi kỳ có hơn 40 tác phẩm phản ánh các sự kiện chính trị, thời sự, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Hằng năm, tổ chức ngày Thơ Việt Nam, mở trại sáng tác văn học nghệ thuật, tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ xuất bản, công bố tác phẩm, công trình sáng tạo văn học nghệ thuật; tham gia liên hoan âm nhạc, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật khu vực và toàn quốc. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục theo chủ đề bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và được đánh giá cao trong công tác tuyên truyền báo chí địa phương.

Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tổ chức nghiên cứu, sưu tầm 45 bài hát dân ca các dân tộc, gồm các thể loại hát Then, lượn Then, Dá hai, Pựt lằn, Xà xá, sli Giang...; sáng tác, đặt lời mới 162 bài hát; xây dựng 56 chương trình văn nghệ. Từ năm 2012 đến nay, có trên 6.800 lượt hội viên tham gia các chương trình, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Qua miền di sản Việt Bắc, công bố quyết định Công viên địa chất Toàn cầu, Liên hoan Hát then - đàn tính gắn với các hoạt động du lịch. Công tác truyền dạy dân ca ngắn ngày luôn được quan tâm, mở nhiều lớp truyền dạy cho 556 học viên với nhiều thành phần, lứa tuổi. Tham mưu và xây dựng dự thảo Đề án cho tỉnh về "Bảo tồn và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh", "Bảo tồn, phục dựng di sản văn hóa Dá hai Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh".

Hội Thơ Đường luật tỉnh xuất bản 8 tập thơ với các chủ đề lớn khác nhau, lựa chọn những bài thơ hay, đặc sắc của các tác giả giai đoạn 2005 - 2020; cử đoàn đại biểu tham gia các hội thảo khoa học toàn quốc về thơ Đường luật do Trung ương Hội Thơ Đường luật Việt Nam tổ chức, Hội có 22 hội viên sáng tác và xuất bản 24 tập thơ, trong đó có 5 tập lưu hành nội bộ; 19 tập được các nhà xuất bản quốc gia cấp phép ấn hành...

Hiệp hội Du lịch tỉnh tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; tập huấn cho hướng dẫn viên tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch... Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với Hiệp hội Du lịch các tỉnh vùng Việt Bắc...

Các liên đoàn cờ, quần vợt, cầu lông, bóng bàn tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều giải thi đấu trong tỉnh, tham gia các giải thi đấu khu vực và toàn quốc đạt nhiều thành tích cao, góp phần quan trọng trong việc phát triển các phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Sầm Việt An cho biết: Những năm qua, các hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành liên quan, tạo điều kiện để các hội hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Sở VH,TT&DL thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các hội để hỗ trợ trong vấn đề chuyên môn, địa điểm họp và làm việc... của hội và tham gia các chương trình hoạt động của ngành. Qua đó, hoạt động của hội cơ bản ổn định, các hoạt động được duy trì thường xuyên có hiệu quả, góp phần cùng Sở VH,TT&DL thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các hội cơ bản theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và điều lệ hội. Các tổ chức hội triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ của hội và theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức hội quần chúng. Các tổ chức hội đã và đang phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời, cố gắng chia sẻ, khắc phục khó khăn, đảm bảo về tổ chức, hoạt động hiệu quả.

 

Thu Hoài

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh