Bạn đang xem: Trang chủ » Bạn đọc

Cần sớm hoàn thiện việc xác định ranh giới giải phóng mặt bằng cho công dân

Thứ sáu 10/09/2021 05:00

Vừa qua, Báo Cao Bằng nhận được đơn kiến nghị của ông Nông Công Chính, thường trú tại Tổ 4, phường Hòa Chung (Thành phố) kiến nghị về việc: Năm 2009 gia đình ông đã thực hiện nghiêm túc các quyết định thu hồi đất của UBND Thị xã (nay là thành phố Cao Bằng) để xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 4A với Quốc lộ 3. Tuy nhiên, từ tháng 8/2017, gia đình làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin tách thửa nhưng vẫn chưa được giải quyết vì chưa xác định lại được ranh giới thửa đất còn lại sau thu hồi đất, mặc dù ông đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Cán bộ Sở Giao thông - Vận tải xác định tọa độ các vị trí ranh giới thu hồi đất khu vườn của ông Nông Công Chính.

Năm 2009, thực hiện dự án xây dựng đường nối Quốc lộ 4A - Quốc lộ 3, ông Nông Công Chính đã nghiêm túc thực hiện các Quyết định 1612-QĐ-UBND ngày 28/7/2009 và Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về việc thu hồi đất để xây dựng công trình với tổng diện tích thu hồi 552,4 m2.

Do tuổi cao, sức yếu nên tháng 7/2016 (hơn 6 năm sau khi bị thu hồi đất), ông có dự kiến tách thửa phần đất còn lại để chia cho con cháu trong gia đình để quản lý và sử dụng. Đến tháng 8/2017, gia đình đã gửi đơn các cơ quan chức năng của Thành phố xin tách thửa nhưng không thực hiện được. Lý do được các cơ quan chức năng đưa ra là không xác định được ranh giới đã thu hồi đất.

Liên tục từ đó đến nay, ông đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến UBND Thành phố đề nghị xem xét giải quyết. UBND Thành phố đã có công văn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng (GPMB) Thành phố (Công văn số 1240/UBND-TD ngày 23/8/2017, Công văn số 2753/UBND-TD ngày 7/12/2020, Công văn số 1329/UBND-TD ngày 9/7/2021) xem xét giải quyết. Đến thời điểm tháng 8/2021, việc đề nghị cắm lại mốc xác định ranh giới của gia đình ông vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Theo UBND Thành phố, thời gian qua, Thành phố đã khẩn trương giao cho các đơn vị chức năng xem xét giải quyết đơn kiến nghị của ông Nông Công Chính. Đối với đơn kiến nghị ngày 15/8/2017 của ông Nông Công Chính, ngày 7/8/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB Thành phố phối hợp với UBND phường Hòa Chung có buổi làm việc với gia đình ông Nông Công Chính.

Qua trao đổi đã thống nhất, ông Nông Công Chính không có thắc mắc gì về các Quyết định thu hồi đất. Thống nhất khi nào dự án tiếp tục triển khai gia đình sẽ đề nghị đơn vị thi công xác định chính xác ranh giới đất thu hồi của dự án để gia đình quản lý đúng ranh giới. Gia đình không còn thắc mắc gì và xin rút lại đơn.

Đối với đơn kiến nghị ngày 3/12/2020 của ông Nông Công Chính, ngày 28/12/2020, UBND Thành phố đã có Công văn số 2906/UBND-QĐMB trả lời như sau: Gia đình ông Chính bị thu hồi đất thuộc dự án: Đường nối QL3 với QL4A (tránh thị xã Cao Bằng), được triển khai thực hiện từ năm 2008 do Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dự án đã dừng thi công từ năm 2014. UBND thành phố Cao Bằng là đơn vị thực hiện công tác GPMB dự án, sau khi GPMB xong thì bàn giao lại cho chủ đầu tư để thi công. Trong quá trình thi công, các nhà thầu đã làm mất hết các cọc mốc, ranh giới GPMB của dự án nên việc khôi phục lại các cọc mốc, ranh giới GPMB dự án phải thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án.

Ngày 25/6/2020, UBND thành phố Cao Bằng đã có Văn bản số 1225/UBND-QĐMB gửi Sở GTVT đề nghị cắm lại cọc mốc, khôi phục lại ranh giới GPMB dự án. Ngày 6/7/2020, UBND thành phố Cao Bằng nhận được Công văn số 1387/SGTVT-KHKT&QLGT của Sở GTVT về việc khôi phục lại cọc tim tuyến, mốc ranh giới phạm vi đã GPMB gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án đường nối QL3 với QL4A (tránh thị xã Cao Bằng).

Tại công văn này, Sở GTVT đề nghị các nhà thầu thi công gói thầu thực hiện khôi phục toàn bộ cọc tim tuyến, cọc mốc phạm vi thi công nền đường theo hồ sơ thiết kế được duyệt, thời gian hoàn thành và bàn giao nội dung nêu trên trước ngày 30/11/2020. Nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong. Trong thời gian tới, khi Sở GTVT thực hiện xong việc khôi phục lại cọc tim tuyến, mốc ranh giới phạm vi đã GPMB dự án, UBND Thành phố sẽ thông báo cho ông được biết và xác định ranh giới GPMB cụ thể cho gia đình.

Sơ đồ trích đo địa chính thửa đất của ông Nông Công Chính.

Đối với đơn kiến nghị ngày 5/7/2021 của ông Nông Công Chính, ngày 5/8/2021, UBND Thành phố đã có Công văn số 1598/UBND-QĐMB trả lời: Đối với nội dung khôi phục lại các cọc mốc, ranh giới GPMB phạm vi dự án đường nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 4A, ngày 25/6/2020, UBND thành phố Cao Bằng có Công văn bản số 1225/UBND- QĐMB gửi Sở GTVT; đến ngày 24/3/2021, UBND Thành phố tiếp tục có Công văn số 488/UBND-TNMT gửi GTVT đề nghị cắm lại cọc mốc, khôi phục ranh giới GPMB dự án (lần 2). Tuy nhiên, Sở GTVT vẫn chưa thực hiện được việc khôi phục, cắm lại các cọc mốc, ranh giới GPMB dự án để bàn giao lại cho UBND Thành phố quản lý.

Ngày 1/8/2021 ông Nông Công Chính tiếp tục có đơn kiến nghị. Ngày 16/8/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất và GPMB Thành phố đã phối hợp với UBND phường Hòa Chung tổ chức đối thoại, trao đổi với ông Nông Công Chính. Tại buổi làm việc, qua trao đổi, ông Chính đã hiểu rõ hơn về nội dung tại các Văn bản trả lời của Thành phố và nhất trí với nội dung đã trả lời. Ông sẽ tiếp tục kiến nghị đến Sở GTVT, Chủ đầu tư dự án để sớm có phương án giải quyết.

Thực hiện Văn bản số 2049/UBND-BTCD ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh về việc xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Nông Công Chính và bà Nông Thị Khánh, ngày 27/8/2021, Sở GTVT đã mời đại diện UBND Thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và GPMB Thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố Cao Bằng, UBND phường Hòa Chung, đại diện gia đình ông Nông Công Chính cùng đi thực địa để xác định ranh giới GPMB của dự án đường nối QL4A với QL3 (tránh thị xã Cao Bằng) tiếp giáp với thửa đất của gia đình ông Nông Công Chính. Kết quả, các bên đã thống nhất xác định được phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng tại hiện trường, cắm các cọc gỗ sơn đỏ xác định tọa độ 8 vị trí ranh giới GPMB và lập biên bản giao nhận.

Theo đồng chí Trịnh Thị Thảo, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật và quản lý giao thông Sở GTVT, hiện nay, dự án này đã được Bộ GTVT quyết định dừng thực hiện, giao Sở GTVT Cao Bằng kiểm đếm khối lượng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, trình duyệt quyết toán theo quy định. Đồng thời, Bộ đang xem xét, phê duyệt báo cáo chủ trương đề xuất đầu tư phần khối lượng còn lại của dự án để đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với việc chậm triển khai việc xác định lại ranh giới GPMB của dự án đã thực hiện trước đó, Chủ đầu tư cũng gặp khó khăn do dự án đã dừng thực hiện đã lâu, lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nên công trình bị sạt lở nhiều vị trí nên các mốc GPBM cũ đã bị vùi lấp, gây khó khăn cho UBND thành phố Cao Bằng trong việc xác định ranh giới để quản lý đất đai.

Sở GTVT đã làm việc với UBND Thành phố để giải quyết vấn đề nêu trên, tuy nhiên do các chi phí cho công tác này khá lớn (khoảng 750 triệu đồng cho việc xác định, cắm mốc bằng cọc BTCT) nên chưa tổ chức thực hiện được. Hiện nay Sở GTVT đang tiếp tục triển khai việc xác định lại các mốc, cắm cọc gỗ trên phạm vi toàn tuyến để cùng với UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý đất đai trên phạm vi tuyến đi qua.

Ông Nông Công Chính bày tỏ sự phấn khởi khi các ngành chức năng đã thực hiện việc xác định lại ranh giới thửa đất còn lại sau thu hồi đất của gia đình, tạo điều kiện để ông có thể chia tách thửa cho con cháu trong nhà. Ông mong muốn các ngành chức năng cần sớm hoàn thiện hồ sơ, xác định lại ranh giới rõ ràng. Đồng thời, xem xét lại việc ranh giới thu hồi đất của gia đình ông hiện nay có điểm bất hợp lý, ăn sâu vào khu vườn nhà ông khoảng 3 m. Ông đề nghị khi dự án mới thực hiện, có thể điều chỉnh lại ranh giới thu hồi đất này cho phù hợp thực tế.

Minh Ngọc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*)

  (*)

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh