Bạn đang xem: Trang chủ » covid - 19

Thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID” tương ứng với cấp độ 1

Thứ bảy 16/10/2021 18:00

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành công văn số 2803/UBND-VX về việc triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhanh nhất sau khi được Bộ Y tế phân bổ.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128, sau khi đối chiếu với nội dung quy định tại Nghị quyết số 128 và Quyết định số 4800, tỉnh Cao Bằng tính đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 xác định thuộc cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Theo đó tỉnh Cao Bằng thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID” tương ứng với cấp độ 1, cụ thể:

Từ 06h00’ ngày 17/10/2021, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 23/7/2021 trở lại hoạt động bình thường trên cơ sở có kiểm soát theo các biện pháp áp dụng tương ứng với cấp độ 1 được quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ, cụ thể:

Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời không hạn chế số người. Tuy nhiên cần bảo đảm thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khuyến khích những người tham dự các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi tham dự. Thực hiện quét mã QR-code (đối với hoạt động trong nhà), đối với hoạt động ngoài trời áp dụng các hình thức phù hợp để quản lý thông tin, số lượng người tham dự để bảo đảm phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Hoạt động vận tải hành khách hoạt động bình thường theo hướng dẫn của Sở Giao thông - Vận tải, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Y tế và các quy định về phòng chống dịch COVID-19; khuyến khích các đơn vị trong lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện quét mã QR-code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải; giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện.

Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng hoạt động bình thường trên cơ sở cần xây dựng kế hoạch triển khai biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Hướng dẫn người lao động thường xuyên thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, của bộ ngành trung ương.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ hoạt động bình thường trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Yêu cầu người dân khi đến các cơ sở kinh doanh nêu trên nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; các cơ sở  thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định, tự đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Công thương. Chủ cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm đối với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; phải đảm bảo khoảng cách, khách hàng thực hiện quét mã QR-code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tự đánh giá an toàn phòng chống dịch theo quy định. Chủ cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm đối với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò trơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, các hàng quán ở vỉa hè (quán ăn đêm, quán bia, quán bán nước, quán trà đá, quán cà phê...) được hoạt động trở lại với 70% công suất phục vụ và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; quét mã QR-code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. Chủ cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm đối với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở.

Các hoạt động bán hàng rong, bán vé số hoạt động bình thường trên cơ sở thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt thường xuyên đeo khẩu trang; khuyến khích người dân bán hàng rong, bán vé số thực hiện quét mã QR-code khi đến địa điểm có nguy cơ (nếu có điện thoại thông minh).

Các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường trên cơ sở giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là thường xuyên đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn tay hoặc các vị trí để rửa tay phù hợp với điều kiện của từng cơ sở; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và tự đánh giá an toàn trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại cơ quan, công sở theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ ngành Trung ương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế, triển khai thực hiện tạo mã QR-code tại cơ quan, công sở và yêu cầu người đến liên hệ công tác thực hiện quét mã QR-code để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động bình thường; đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cần thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Cơ sở lưu trú, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch được hoạt động bình thường; yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại cơ sở theo quy định; thường xuyên tự đánh giá và cập nhật an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương; triển khai tạo mã QR-code để khách tham quan, du lịch thực hiện quét mã QR-code, phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Bảo tàng, thư viện, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được hoạt động bình thường; yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở, địa điểm theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tự đánh giá và cập nhật an toàn phòng chống dịch; thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nội dung xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người đến thăm, phương án xử lý khi có ca mắc COVID-19 và thực hiện biện pháp phòng chống dịch khác theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và của tỉnh. Thường xuyên thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh); sử dụng mã QR-code theo quy định của các cấp chính quyền, cơ quan y tế và thực hiện quét mã QR-code khi được đề nghị. Không hạn chế đi đến các địa phương khác, tuy nhiên cần chấp hành các biện pháp xét nghiệm và cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp theo quy định.

Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, lĩnh vực, địa bàn quản lý, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 128 và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quyết định số 4800, của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, thường xuyên rà soát, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đến các cơ quan, đơn vị, cấp xã, phường, thị trấn, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các cấp độ theo từng tình huống dịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; tổ chức hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Từ 06h00’ ngày 1/11/2021 dừng hoạt động các trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra, vào tỉnh Cao Bằng (trừ 6 Trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Quốc lộ 4A, Quốc lộ 3, Quốc lộ 4C, Quốc lộ 34, đường tỉnh 212 và Keng Pèn, Đức Long, Thạch An).

Không yêu cầu bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2) khi đi vào địa bàn tỉnh Cao Bằng; trừ trường hợp người từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa), các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, khi vào địa bàn tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính được thực hiện trong vòng 72h kể từ khi lấy mẫu để cung cấp cho các lực lượng chức năng tại các Trạm kiểm soát phòng, chống COVID-19 tại cửa ngõ ra vào tỉnh. Trường hợp chưa có giấy chứng kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại các Trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, có kết quả âm tính mới được vào tỉnh, trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

Về cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, người tiếp xúc gần (F1) thực hiện như sau: Đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về Cao Bằng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19) tự theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày trở về tỉnh và luôn thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày trở về tỉnh; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày trở về tỉnh.

Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực hiện cách ly y tế phòng, chống COVID-19 trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về tỉnh; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về Cao Bằng.

Những người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Đối với người tiếp xúc gần (F1), người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em) đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng. Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người đang cách ly, trẻ em và cha/mẹ/người chăm sóc ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch bảo đảm khả năng thu dung điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến theo quy định của Bộ Y tế (bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại cơ sở khám chữa bệnh; có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động; kế hoạch tổ chức cung cấp ô xy y tế cho trạm y tế xã, phường, thị trấn) .

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các biện pháp chuyên môn trong phòng, chống dịch COVID-19 để quản lý, kiểm soát đối với người Cao Bằng trở về từ các tỉnh, thành hoặc các trường hợp từ các tỉnh thành vào Cao Bằng.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực nguy cơ cao, tập trung đông người như các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị, đối với các nhóm nguy cơ cao (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người ...) như lái xe, người giao hàng hóa.

Tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan, không lơ là; đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ; phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các cơ sở y tế, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh COVID-19 thay đổi.

Tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, bố trí phương tiện trang thiết bị, ô xy, nhân lực… để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố rà soát và thành lập các tổ y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh cho công nhân, người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhanh nhất sau khi được Bộ Y tế phân bổ, đặc biệt là người trên 50 tuổi và người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân nâng cao trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, đội phòng chống dịch của huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn để rà soát, quản lý, giám sát việc di biến động người dân tại địa bàn. Giám sát, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương, khu vực nguy cơ rất cao hoặc vùng cách ly y tế; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ động phối hợp với Sở Y tế đảm bảo xử lý nhanh, kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống trên địa bàn; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19, công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên địa bàn và các khu vực có nguy cơ khác.

Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe các trường hợp trở về địa phương. Trường hợp phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 thì thực hiện theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp trở về không khai báo hoặc khai báo không trung thực. Phối hợp với cơ quan y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, ưu tiên tiêm vắc xin cho người trên 50 tuổi, tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chỉ đạo các Trạm kiểm soát phòng, chống COVID-19 tại cửa ngõ ra vào tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đi vào địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch.

Triển khai hiệu quả, kịp thời ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn; đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ rất cao.

Đảm bảo công tác an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các lực lượng chức năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và bố trí lực lượng để tổ chức phân luồng, hướng dẫn kiểm tra giao thông và kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các quy định của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục quản lý tốt công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới không để xảy ra trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung được giao quản lý theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu cá nhân công dân. Bảo đảm đường truyền kết nối trực tuyến từ Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đến Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện danh sách số điện thoại cố định của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để bảo đảm công tác chỉ đạo trực tuyến của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy từ huyện, thành phố đến cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, người dân, nhất là người về từ các địa phương, khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, thực hiện nghiêm theo quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, tránh để lây lan ra cộng đồng. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch của tỉnh chủ động, thống nhất, tạo sự đồng thuận xã hội.

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tổ chức triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em, người lao động, người sử dụng lao động.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế rà soát, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021 - 2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các địa phương tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi theo khi được phân bổ vắc xin và theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách ưu đãi thu hút các nhà đầu tư  thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh