Thành phố thu ngân sách đạt 221,4 tỷ đồng

Thứ ba 28/09/2021 14:00

Theo Chi cục Thuế Thành phố, đến hết ngày 25/9, Thành phố thu ngân sách được 221,4 tỷ đồng, bằng 42% dự toán tỉnh giao, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 6/10 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 14,2%; thuế thu nhập cá nhân tăng 18,9%; lệ phí trước bạ tăng 0,4%; thu phí, lệ phí tăng 9,2%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà đất tăng 73,3%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 144,2%.

Có 4/10 khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ gồm: Thu tiền sử dụng đất; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

Người dân nộp thuế trước bạ tại Chi cục Thuế Thành phố.

Chi cục ban hành 35.884 lượt thông báo nợ thuế; thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng cho 33 đơn vị, trong đó có 9 thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ năm 2020 còn hiệu lực chuyển sang, thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản 175 đơn vị. Thực hiện kiểm tra thuế 32/60 đơn vị tại trụ sở người nộp thuế, đạt 53,3% kế hoạch. Tổng số tiền phạt, truy thu sau kiểm tra là 3,1 tỷ đồng, trong đó, đã nộp ngân sách Nhà nước 1,5 tỷ đồng.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 784 doanh nghiệp, 2.963 hộ kinh doanh, trong đó có 2.542 hộ thuộc diện nộp thuế. Để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Chi cục gia hạn nộp thuế cho 128 doanh nghiệp với số tiền trên 7,3 tỷ đồng; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội với số tiền 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 45 hộ kinh doanh, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh