Xây dựng nông thôn mới - hướng tới phát triển bền vững

Thứ hai 11/11/2019 05:00

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, phần lớn các nhiệm vụ qua 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh, giai đoạn 2010 - 2020 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đây là sự nỗ lực vượt bậc và thành công lớn của tỉnh, góp phần tạo tiền đề quan trọng trong XDNTM ở giai đoạn tiếp theo.

Huyện Trùng Khánh đầu tư bê tông hóa đường vào xóm Bản Thay, xã Chí Viễn.

 KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
Tính đến tháng 9/2019, tổng nguồn lực XDNTM của tỉnh đạt hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó có 92,8 tỷ đồng huy động từ cộng đồng dân cư... Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi ủng hộ Quỹ "XDNTM" tỉnh 27,2 tỷ đồng hỗ trợ các xã hoàn thiện thiết chế văn hóa tại cơ sở đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nông Văn Nhậm cho biết: Mặc dù là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, đến nay, phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ 10 năm thực hiện Chương trình đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh hiện có 15 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã, hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm của Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với 25 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh đều hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó có 2 xã đạt chuẩn sớm hơn so với kế hoạch đề ra 1 năm, gồm: xã Minh Thanh (Nguyên Bình), xã Đức Long (Thạch An); 2 huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM là Hòa An, Hà Quảng. Hết năm 2018, tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 9,61 tiêu chí NTM/xã. Các huyện có bình quân tiêu chí cao như: Thành phố đạt 15,33 tiêu chí NTM/xã; Phục Hòa đạt 12,29 tiêu chí NTM/xã; Trà Lĩnh đạt 12,22 tiêu chí NTM/xã.
Kết cấu hạ tầng KT - XH nông thôn của tỉnh có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn vùng cao ngày càng đổi mới, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Trong đó, nổi bật nhất là hạ tầng giao thông nông thôn tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng cũng như diện phủ khắp. Toàn tỉnh đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp và làm mới 2.187,75 km đường giao thông. 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh; 106,17 km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 104,9 km đường ngõ xóm, 48,69 km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa.
Cùng với hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, có 2.308,37/4.781,16 km kênh mương nội đồng do xã quản lý được kiên cố hóa. Tổng diện tích gieo trồng được tưới tiêu chủ động là 43.234,2 ha, chiếm 52,49% tổng diện tích gieo trồng. 177/177 xã có điện lưới quốc gia với 113.872/125.046 hộ được sử dụng điện. Thiết chế văn hóa cơ sở được chú trọng đầu tư, đến nay, toàn tỉnh có 1.908 nhà văn hóa xóm, 54 nhà văn hóa xã, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của cộng đồng dân cư. 100% xã phủ sóng điện thoại di động; 149/177 xã duy trì điểm bưu điện văn hóa xã...
Kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định; dịch vụ nông thôn phát triển nhanh, đa dạng; các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung đang hình thành và phát triển; sản phẩm nông nghiệp ngày càng cải thiện theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Nhiều mô hình phát triển du lịch nông thôn đã và đang từng bước phát triển tại các địa phương, góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, như: Du lịch cộng đồng bản Pác Rằng (Quảng Uyên); làng Tày Khuổi Ky (Trùng Khánh); Điểm du lịch cộng đồng xóm Khuổi Khon (Bảo Lạc…
Môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực, phong trào đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở ước đến hết năm 2019 thực hiện 13.745 hộ, vượt 6,63% mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 đề ra. Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên củng cố, kiện toàn.
TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Về sự thành công bước đầu của Chương trình, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 cho rằng: Với đặc thù là một tỉnh miền núi, Cao Bằng còn nhiều khó khăn trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Toàn tỉnh còn 101 xã mới đạt từ 5 - 9 tiêu chí NTM; chưa có thành phố, huyện nào đạt tiêu chí NTM. Song, đích đến của XDNTM không phải là đạt các tiêu chí, chỉ tiêu mà phải làm sao XDNTM phải bền vững, đạt mục tiêu nâng cao đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Vì vậy, Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh cần duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các mục tiêu đã đạt được; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư kinh phí, quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa; chú trọng thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
Để đạt mục tiêu đến hết năm 2020 có 25 xã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 12 tiêu chí NTM/xã; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm, thu nhập người dân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015; tập trung nguồn lực hỗ trợ xã Chu Trinh (Thành phố) đạt chuẩn NTM vào năm 2020, đưa Thành phố hoàn thành nhiệm vụ NTM..., các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu cho tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai hiệu quả các đề án XDNTM đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn, tập trung ở xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập một cách bền vững; chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn XDNTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự. Đối với các xã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và XDNTM kiểu mẫu; các xã đang phấn đấu đạt chuẩn phải bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích; các xã khó khăn cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch xây dựng xã NTM; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn.           

Thái Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh