Xã Độc Lập phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 1 năm

Thứ tư 30/10/2019 14:00

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM), xã Độc Lập (Quảng Uyên) phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019, thay thế xã Quốc Phong theo kế hoạch đã đề ra.

Đường làng, ngõ xóm tại xã Độc Lập (Quảng Uyên) được bê tông hóa, đi lại thuận tiện. Ảnh: Mai Hiên

Quyết định 668-QĐ/UBND, ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách 25 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, năm 2017 có 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, gồm: Nam Tuấn, Hồng Việt (Hòa An); Đào Ngạn (Hà Quảng); Cao Chương (Trà Lĩnh).

Năm 2018, có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM: Đức Long (Thạch An); Quang Hán (Trà Lĩnh); Phù Ngọc (Hà Quảng); Bế Triều (Hòa An); Đình Minh (Trùng Khánh).

 Năm 2019, có 7 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM: Lê Lai (Thạch An); Sóc Hà (Hà Quảng); Minh Thanh (Nguyên Bình); Quốc Phong (Quảng Uyên); Hoàng Tung (Hòa An); Đại Sơn (Phục Hòa); Vĩnh Quang (Thành phố).

 Năm 2020, có 9 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM: Ngọc Côn (Trùng Khánh); Thị Hoa (Hạ Lang); Lương Can (Thông Nông); Huy Giáp (Bảo Lạc); Yên Thổ (Bảo Lâm); Đức Long (Hòa An); Triệu Ẩu (Phục Hòa); Độc Lập (Quảng Uyên); Bắc Hợp (Nguyên Bình).

Tuy nhiên, theo Văn phòng Điều phối NTM, Quyết định 668-QĐ/UBND có sự điều chỉnh, xã Độc Lập (Quảng Uyên) phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2019 thay xã Quốc Phong. Năm 2020, xã Độc Lập thay bằng xã Quảng Hưng phấn đấu đạt chuẩn NTM.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh