Trùng Khánh huy động nguồn lực di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở

Thứ bảy 27/06/2020 05:00

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 29/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh về di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, các cấp, ngành của huyện tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực, góp phần từng bước cải thiện môi trường sống khu vực nông thôn.

Mô hình chuồng gia súc tập trung tại xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).

Theo kết quả rà soát, thống kê tại thời điểm tháng 11/2015, trên địa bàn huyện (cả Trà Lĩnh) có 5.789 hộ có chuồng gia súc dưới gầm sàn nhà ở, chiếm trên 45%; số hộ còn lại là có chuồng chăn nuôi liền kề nhà ở hoặc để cách xa nhà ở từ 2 m trở lên. Việc thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi chưa được người dân quan tâm đúng mức dẫn đến sự ô nhiễm môi trường sống của từng hộ gia đình, khu vực nông thôn gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người trong thời gian dài.

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành việc di dời chuồng chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt trên 50% theo Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trùng Khánh đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các văn bản của huyện về chỉ đạo, triển khai thực hiện di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; thông qua các hội nghị, họp xóm, lồng ghép các hoạt động khác để triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng khu vực nông thôn gắn với XD NTM.

Hằng năm, tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thể xã thông qua các đợt học tập chính trị, lồng ghép các hội nghị để nâng cao vai trò, trách nhiệm từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp. Huy động trên 5 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở gồm: ngân sách Nhà nước, Quỹ XDNTM, Chương trình 135, kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường XDNTM…

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh Đoàn Cảnh Hữu cho biết: Qua tuyên truyền, vận động, cơ bản người dân ý thức được việc  di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Tuy nhiên, thực tế khó khăn mà hầu hết các địa phương của huyện đều gặp đó là các hộ chăn nuôi thiếu quỹ đất xây dựng.

Trước thực tế đó, Phòng đã tham mưu cho huyện thực hiện thí điểm các mô hình xây dựng chuồng nuôi tập trung tại các xã: Đàm Thủy, Lăng Hiếu, Ngọc Côn, Khâm Thành, Đình Phong. Qua thực hiện mô hình xây dựng chuồng nuôi tập trung cho thấy đó là cách làm hiệu quả, vừa giải quyết được vấn đề thiếu quỹ đất cho các hộ chăn nuôi gia súc, vừa giúp người dân có ý thức cộng đồng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc.

Đàm Thủy là xã đi đầu trong thực hiện mô hình xây dựng chuồng nuôi tập trung, đến nay có trên 83% số hộ chăn nuôi gia súc di dời chuồng chăn nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy Mê Văn Đạt cho biết: Năm 2015, xã có 392 hộ chăn nuôi để gia súc dưới gầm sàn nhà ở. Thực hiện công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, hiểu biết về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả việc di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn thực hiện phong trào “Chung sức XDNTM”; quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện;

Tập trung lồng ghép các chương trình, dự án, huy động mọi nguồn lực địa phương hỗ trợ các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại gia súc nhằm thực hiện công tác di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trong cộng đồng dân cư đạt kết quả cao nhất. Ban đầu xã chọn 1 xóm thực hiện mô hình chuồng nuôi tập trung. Sau đó phát triển dần sang các xóm khác. Đến nay, cả xã có 5 xóm xây dựng mô hình xây dựng chuồng chăn nuôi tập trung; có 327/392 hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, chiếm 83,42%. Số hộ còn lại, xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Chuồng chăn nuôi gia súc được người dân xã Ngọc Côn (Trùng Khánh) xây dựng xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường sống.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình số 01 của Huyện ủy,  3.427/5.789 hộ đã di dời chuồng gia súc, bằng 59,20%, trong đó có 2/21 xã, thị trấn hoàn thành 100%, 6/21 xã hoàn thành trên 50%, 13/21 xã, thị trấn hoàn thành dưới 50%.

Huyện phấn đấu hết năm 2020, tổng số chuồng gia súc được di dời ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 61,9%. Để đạt mục tiêu, huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công tác quán triệt học tập, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu; nhân rộng các mô hình xây dựng chuồng chăn nuôi tập trung theo hình thức nhóm hộ đã đạt được;

Huy động các nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi thực hiện hoàn thành xây dựng chuồng nuôi để di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành chỉ đạo, vận động các hộ gia đình là cán bộ, công nhân viên chức, đảng viên chăn nuôi gia súc còn tình trạng nuôi nhốt tại gầm sàn nhà ở di dời hoàn thành 100%.

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh