Toàn tỉnh bình quân đạt 10,44 tiêu chí nông thôn mới/xã

Thứ sáu 07/08/2020 06:00

Đến nay, toàn tỉnh bình quân đạt 10,44 tiêu chí nông thôn mới (NTM)/xã, 11/139 xã đạt 19 tiêu chí, giảm 9 xã so với năm 2019 do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; 7 xã đạt 15 - 19 tiêu chí; 45 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 76 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên giúp nhân dân xã Cần Yên (Hà Quảng) xây dựng chuồng gia súc.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh huy động trên 1.809 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, ngân sách Trung ương 1.602 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 198 tỷ 709 triệu đồng; huy động từ cộng đồng dân cư trên 7 tỷ 528 triệu đồng.

Phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020 gồm: Chu Trinh (Thành phố), Quảng Hưng (Quảng Hòa), Đức Long (Hòa An), Lương Can (Hà Quảng), Thị Hoa (Hạ Lang), Ngọc Côn (Trùng Khánh), Yên Thổ (Bảo Lâm), Huy Giáp (Bảo Lạc).

Số xã còn lại tăng bình quân từ 1 - 1,5 tiệu chí/xã so với năm 2019; bình quân đạt 12 tiêu chí/xã; giảm 11 xã dưới 10 tiêu chí; 44 xóm của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới đạt chuẩn NTM; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2015 - 2020...

V.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh