Toàn tỉnh: Năm 2020 phấn đấu bình quân đạt 12 tiêu chí nông thôn mới/xã

Thứ năm 11/06/2020 07:00

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến hết tháng 5/2020 (sau khi hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã), toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn NTM; 6 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 48 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 74 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 10,41 tiêu chí NTM/xã.

Nhân dân xóm Bó Bủn - Khuổi Áng, xã Hoàng Tung (Hòa An) làm đường nông thôn.

Hiện nay, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu đưa thêm 8 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020, gồm: Chu Trinh (Thành phố), Quảng Hưng (Quảng Hòa), Đức Long (Hòa An), Lương Can (Hà Quảng), Thị Hoa (Hạ Lang), Ngọc Côn (Trùng Khánh), Yên Thổ (Bảo Lâm), Huy Giáp (Bảo Lạc).

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 11 xã đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao; đến hết năm 2020, bình quân toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí NTM/xã.

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh