Toàn tỉnh: Năm 2020, phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ bảy 25/04/2020 06:00

Năm 2020, tỉnh phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Chu Trinh (Thành phố), Quảng Hưng (Quảng Hòa), Đức Long (Hòa An), Lương Can (Hà Quảng), Thị Hoa (Hạ Lang), Ngọc Côn (Trùng Khánh), Yên Thổ (Bảo Lâm), Huy Giáp (Bảo Lạc).

Nhân dân xã Ngọc Động (Quảng Hòa) làm đường bê tông nông thôn.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tiêu chí nông thôn mới, bình quân tăng thêm từ 1 - 1,5 tiêu chí/xã so với năm 2019; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã; giảm 11 xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới. Mỗi huyện, Thành phố chuẩn hóa công nhận, chứng nhận ít nhất 1 sản phẩm OCOP cấp huyện (đạt 2 sao), cấp tỉnh chuẩn hóa 5 - 10 sản phẩm cấp tỉnh (đạt 3 sao). 116 xóm tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu Thành phố hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn, gồm: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015.

T.Q

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh