Thực hiện nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu 09/06/2017 06:00

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được huyện Thông Nông triển khai thực hiện lồng ghép, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giảm nghèo bền vững, XDNTM hiệu quả.

Đường bê tông xóm Nặm Ngùa, xã Ngọc Động (Thông Nông) do nhân dân góp công sức, vật liệu cùng sự hỗ trợ của Nhà nước.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với XDNTM được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thông Nông thực hiện với những cách làm phù hợp với bản sắc, phong tục, tập quán của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện. Vì vậy, phong trào phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, khơi dậy niềm tin, thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư, bản làng, khu phố; phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của mỗi người dân, đặc biệt là tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Khu dân cư liên xóm Nặm Ngùa - Thin Thượng là xóm vùng sâu, vùng xa của xã Ngọc Động, cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của 2 xóm cao. Thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với XDNTM, khu dân cư liên xóm Nặm Ngùa - Thin Thượng đã triển khai sâu rộng đến mọi người dân thông qua các buổi họp xóm, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Ông Sầm Văn Tuyên, Trưởng Ban dân cư liên xóm Nặm Ngùa - Thin Thượng cho biết: Cấp ủy, chính quyền xóm xác định muốn thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với XDNTM, trước hết phải vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức XDNTM. Hai xóm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn thanh niên với phong trào lập thân, lập nghiệp; Cựu Chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng”... Ngoài ra, mỗi xóm xây dựng mô hình phát triển kinh tế như: mô hình trồng lạc, đỗ tương... Vận động nhân dân đóng góp công sức, vật liệu làm giao thông nông thôn, tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; trẻ đến tuổi được đi học, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, dân số - kế hoạch hóa gia đình... Vì vậy, năm 2016, mỗi xóm giảm được 1 - 3 hộ nghèo, 100% trẻ trong độ tuổi được đi học và tiêm chủng đầy đủ, không có trẻ suy dinh dưỡng; không có hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên, không có nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Số gia đình đạt văn hóa chiếm trên 70%, xóm đạt Xóm văn hóa.
Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với XDNTM giúp cho nhân dân nhận thức về vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội càng rõ nét hơn. Văn hóa đã dần thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nông thôn. Qua đó, nếp sống văn hóa nông thôn được hình thành; người dân tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú. Nguồn lực nhân dân trong xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hóa - xã hội tại cơ sở được huy động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, cải thiện vệ sinh môi trường; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc...

Hưởng ứng phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với XDNTM, ông Lý Thuyết Bội, xóm Nà Sai, xã Lương Can nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng; gương mẫu đi đầu và thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong xóm thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, được bà con tín nhiệm bầu là người uy tín của xóm. Ông đã chủ động tham mưu, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xóm vận động bà con thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Chương trình XDNTM, được nhân dân tích cực tham gia. Ông Bội chia sẻ: Do cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên khi triển khai phong trào, hoạt động do các cấp phát động, nhân dân trong xóm hưởng ứng nhiệt tình. Qua đó, bộ mặt nông thôn của xóm có bước chuyển biến, xóm có đường bê tông, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đầy đủ, tất cả đều có sự đóng góp tích cực của nhân dân về ngày công, vật liệu, tiền, hiến đất... Đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội có bước phát triển, nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc ốm đau, hoạn nạn; an ninh trật tự trong xóm luôn đảm bảo.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với XDNTM ở huyện Thông Nông đã trở thành phong trào phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Thông qua phong trào đã tạo sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều phong trào phát triển mạnh mẽ, được nhân dân đồng tình ủng hộ và cam kết thực hiện, như: Phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tấn công, tố giác tội phạm”, “Toàn dân tham gia giữ gìn đảm bảo an toàn giao thông", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"... Năm 2016, có 3.884/5.172 hộ đạt gia đình văn hóa; 91/153 làng đạt làng văn hóa, bằng 102% kế hoạch; 111/120 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, bình quân các xã đạt 5,1 tiêu chí nông thôn mới; có 1 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí và 1 xã đạt 2 tiêu chí.

Đồng chí Vương Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Thông Nông nhận định: Phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với XDNTM ở huyện thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò của công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa nông thôn theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.     

Minh Hòa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh