Sức bật từ phong trào nông thôn mới

Thứ tư 29/07/2020 05:00

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ huyện Hạ Lang đã lãnh đạo, phát huy vai trò cả hệ thống chính trị, khai thác tối đa nguồn lực XDNTM. Qua đó, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường lớp học, nhà văn hóa, nước sinh hoạt... được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Người dân làm đường vào xóm Bó Chỉ, xã Quang Long (Hạ Lang).

Đổi thay rõ nét nhất của huyện Hạ Lang là hạ tầng cơ sở được đầu tư, nâng cấp. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được củng cố, tu bổ, làm mới khang trang, phù hợp với tiêu chí nông thôn mới. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện phân bổ trên 147 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cơ sở, vận động nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng, 27.101 ngày công lao động, hiến 41.216 m2 đất...

Đến nay, huyện đã bê tông được 20 tuyến đường, chiều dài gần 18,07 km  vào các xóm với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp  trên 1,2 tỷ đồng. Bê tông 10 tuyến đường nông thôn tại các xã, chiều dài 6,49 km, kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Các công trình đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng.

Cùng với xây dựng hạ tầng cơ sở, huyện phân bổ trên 14 tỷ đồng vốn sự nghiệp triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao. Phối hợp với các sở, ngành hình thành vùng chuyên canh; tiếp tục ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp…

Từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm như: Mô hình chăn nuôi dê ở 2 xã Đức Quang, Đồng Loan; mô hình chăn nuôi lợn ở xã Đức Quang, chăn nuôi lợn nái xã Vinh Quý; mô hình trồng mía xuất khẩu ở xã Thị Hoa… Khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đến nay, toàn huyện có 13 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu nhập bình quân của thành viên và lao động làm việc thường xuyên đạt 55 triệu đồng/năm.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các nguồn hỗ trợ cho phát triển sản xuất hiệu quả, đời sống nhân dân được nâng lên. Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn... Nhờ làm tốt công tác an sinh xã hội, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đường vào xóm Bản Nưa, xã Cô Ngân (Hạ Lang) được bê tông hóa.

Bí thư Đảng ủy xã Thị Hoa Chu Văn Đạt chia sẻ: Để đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí XDNTM, xã Thị Hoa phát động phong trào thi đua “Chung sức XDNTM”; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các xóm, hộ gia đình nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi. Thực hiện Chương trình XDNTM, xã được phân bổ 38 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Xã vận động nhân dân đóng góp được hơn 313 triệu đồng, 4.694 ngày công lao động, hiến 13.608 m2 đất làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Ðến nay, 11/11 xóm có nhà văn hóa; xã có đường ô tô đến 100% xóm; Trạm Y tế xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số dân được sử dụng nước sạch... Trong phát triển sản xuất, xã mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nhân dân vay vốn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã có trên 140 ha mía, năng suất bình quân đạt trên 55 tấn/ha; sản lượng lương thực bình quân đạt 800 - 1.000 tấn/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 28 triệu đồng/ha... Tỷ lệ hộ nghèo của xã đầu năm 2020 là 18,16%. Xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới.

148/148 xóm có nhà họp xóm và đường ô tô đến xóm (số liệu trước sáp nhập); 98,8% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 96% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; 12 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% trạm y tế xã có bác sĩ; di dời được 621 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở… Trong giai đoạn đã giảm nghèo từ 59,25% xuống còn 37,03%, bình quân giảm 5%/năm, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; đến nay huyện còn 2.236 hộ nghèo, 1.119 hộ cận nghèo (chiếm 18,53%).

Hiện nay, bình quân toàn huyện đạt 8,9 tiêu chí nông thôn mới/xã; phấn đấu hết năm 2020, xã Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng cho sản xuất; chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị cao; phối hợp với các sở, ngành hình thành nhiều vùng chuyên canh; tiếp tục ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tích cực vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp XDNTM; quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh