Sở Y tế giám sát Chương trình XDNTM tại 8 trạm y tế xã trong toàn tỉnh

Thứ năm 01/10/2020 05:00

Thực hiện Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Cao Bằng năm 2020, đoàn công tác Sở Y tế tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình XDNTM tại 8 trạm y tế xã trong toàn tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ nhập sức khỏe điện tử tại Trạm Y tế xã Quảng Hưng (Quảng Hòa).

Đoàn kiểm tra, giám sát tại trạm y tế các xã: Chu Trinh (Thành phố), Quảng Hưng (Quảng Hòa), Đức Long (Hòa An), Lương Can, (Hà Quảng), Thị Hoa (Hạ Lang), Ngọc Côn (Trùng Khánh), Yên Thổ (Bảo Lâm), Huy Giáp (Bảo Lạc). Đây là các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM của tỉnh trong năm 2020.

Đoàn giám sát việc thực hiện xã đạt chuẩn NTM với các chỉ tiêu, tiêu chí về y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM giai đoạn 2016 - 2020; tiến độ nhập hồ sơ sức khỏe điện tử theo Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; công tác chỉ đạo, điều hành; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng của trạm y tế; trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và Chương trình mục tiêu y tế quốc gia; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn; lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân; tiêu chí tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; tiêu chí về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quan kiểm tra, 8/8 xã tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96,2%; 7/8 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 7/8 xã có trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, chiếm 26,7%; 5/8 xã đạt tỷ lệ 70% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, các xã có tỷ lệ thấp như Quảng Hưng (Quảng Hòa) 50,5%, Yên Thổ (Bảo Lâm) 25,5%. Có 3 xã thực hiện tiến độ nhập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân tại các trạm y tế xã đạt trên 50%; 5 xã thực hiện đạt dưới 50%, xã Huy Giáp (Bảo Lạc) chỉ đạt 0,2%.

Đoàn công tác Sở Y tế giám sát tại Trạm Y tế xã Yên Thổ (Bảo Lâm).

Đoàn công tác Sở Y tế đề nghị trung tâm y tế các huyện tiếp tục chỉ đạo trạm y tế xã tích cực thực hiện việc nhập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, phấn đấu đến hết năm 2020 đạt tỷ lệ 95% người dân trong xã có hồ sơ sức khỏe điện tử. Phấn đấu đến năm 2021 thực hiện quản lý sức khỏe người dân, hộ gia đình theo nguyên lý y học gia đình; các trạm y tế tiếp tục duy trì và giữ vững những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn NTM năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh