Quảng Uyên: Tăng bình quân 1,4 tiêu chí nông thôn mới/xã

Thứ ba 24/12/2019 16:00

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2019, huyện Quảng Uyên tăng bình quân 1,4 tiêu chí NTM/xã. Duy trì 1 xã đạt 19 tiêu chí, đang đề nghị xã Độc Lập đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 14 tiêu chí; 8 xã đạt 10 - 13 tiêu chí; 4 xã đạt 7 - 9 tiêu chí; bình quân đạt 12,1 tiêu chí/xã.

Nông dân xã Ngọc Động (Quảng Uyên) làm đường bê tông nội đồng.

Huyện đã huy động các nguồn lực trên 94 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trên 75,1 tỷ đồng, vốn sử nghiệp trên 18,7 tỷ đồng; vận động ủng hộ Quỹ "Xây dựng NTM" trên 159 triệu đồng. Thông qua nguồn vốn Chương trình 30a, 135, huyện đầu tư xây dựng gần 51 km đường nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, kiên cố hóa trên 18 km kênh mương thủy lợi; nhân dân đóng góp trên 11.300 m2 đất, trên 2.600 ngày công lao động.

Chương trình Nghị quyết 30a triển khai thực hiện 15 dự án chăn nuôi tại 15 xã, có 105.954 con giống gia súc, gia cầm, với 3.459 hộ nông dân tham gia. Chương trình 135 thực hiện 17 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế bằng hình thức hỗ trợ phân bón cho 5.753 hộ đặc biệt khó khăn của 15 xã; nhân rộng 5 dự án trồng cây ăn quả tại các xã: Hồng Định, Chí Thảo, Hạnh Phúc, Quốc Dân.

Đến nay, 100% xóm có điện sinh hoạt; 11/46 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 23,9%; 12/16 xã đạt tiêu chí trường học; 11/16 xã đạt tiêu chí y tế; 96,25% người dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt; có 541/400 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 135,25% kế hoạch...

Phấn đấu năm 2020 duy trì 2 xã Phúc Sen, Độc Lập đạt chuẩn NTM, phấn đấu xã Quảng Hưng về đích NTM, 2 xã đạt 14 tiêu chí trở lên, các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên; bình quân các xã đạt 13 tiêu chí.

V.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh