Quảng Hòa bình quân đạt 13,4 tiêu chí nông thôn mới/xã

Thứ hai 08/03/2021 15:00

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, huyện Quảng Hòa có 1 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt từ 14 - 16 tiêu chí, 7 xã đạt từ 11 - 13 tiêu chí, 1 xã đạt 9 tiêu chí. Bình quân toàn huyện đạt 13,4 tiêu chí NTM/xã.

Tuyến đường liên xã Chí Thảo - Tự Do - Ngọc Động - Hạnh Phúc (Quảng Hòa) hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Năm 2020, huyện huy động hơn 123,3 tỷ đồng thực hiện chương trình, trong đó, ngân sách Trung ương đầu tư hơn 92 tỷ đồng, vốn nước ngoài 25,78 tỷ đồng; Quỹ "Xây dựng NTM" hơn 200 triệu đồng; huy động đóng góp trong nhân dân hơn 4,2 tỷ đồng.

Từ nguồn lực, huyện hỗ trợ thực hiện 22 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; nâng cấp, xây mới 64 công trình đường nông thôn; kiên cố hóa 14 công trình thủy lợi; xây dựng 13 công trình nhà văn hóa…

Năm 2021, huyện phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 - 13 tiêu chí; trung bình đạt 15 tiêu chí NTM/xã. Đến hết năm 2025, phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh