Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba 26/11/2019 06:00

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong vận động nhân dân thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về XDNTM, phong trào “Cao Bằng chung sức XDNTM” gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Qua đó, nhận thức, vai trò tự quản và tinh thần tự giác của nhân dân được phát huy trong XDNTM.

Đường nội đồng tại thị trấn Hòa Thuận (Phục Hòa) được đầu tư, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất.

 Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn lồng ghép các tiêu chí XDNTM vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, công sức tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phúc lợi công cộng, số hộ nghèo, hộ ở nhà dột nát giảm rõ rệt, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp huy động trên 93 tỷ đồng, hỗ trợ 9.032 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở trị giá trên 56 tỷ 826 triệu đồng; tặng 54.427 suất quà Tết cho người nghèo trị giá trên 23 tỷ đồng; hỗ trợ 5.826 hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ 4.476 bệnh nhân nghèo khám, chữa bệnh với tổng số tiền 780 triệu đồng; hỗ trợ 2.091 học sinh nghèo 838 triệu đồng...
Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, loại bỏ tập tục lạc hậu; phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của người dân. Ủy ban MTTQ các cấp động viên nhân dân nâng cao dân trí, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa và tổ chức cho các gia đình cam kết thực hiện tiêu chuẩn gia đình, khu dân cư văn hóa. Do vậy, số lượng, chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tăng qua các năm. Năm 2018, toàn tỉnh có 83,6% hộ đạt Gia đình văn hóa, tăng 10% so với năm 2010; 53% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, tăng 7,8% so với năm 2010. Toàn tỉnh có 1.908 nhà văn hóa xóm, đạt 76,7%; 54 nhà văn hóa xã, đạt 27%; 100% khu dân cư xây dựng quy ước tổ, xóm.
Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “XDNTM” gần 30 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, hỗ trợ 20 xã mua trang thiết bị nhà văn hóa, di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nhân dân hiến 629.044 m2 đất, đóng góp 704.692 ngày công lao động, trên 235 tấn xi măng, hàng nghìn mét khối cát, sỏi, đá xây dựng 345,5 km đường nông thôn, kiên cố 1.650 km mương nội đồng..., từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh bình quân đạt 9,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí.
Trường Hà (Hà Quảng) là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, Ủy ban MTTQ, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục kêu gọi, vận động nhân dân nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới XDNTM kiểu mẫu tại 2 xóm Nà Mạ, Nà Kéo. Huyện đang đề nghị tỉnh công nhận làng nghề hương thảo mộc, làng nghề giấy dó ở 2 xóm Nà Mạ, Nà Kéo, tiến tới xây dựng du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm, kết hợp với vườn mẫu. Xã Trường Hà tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt, tranh thủ mọi nguồn lực của Nhà nước, nguồn xã hội hóa và trong dân để đầu tư các công trình công cộng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 2 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Hoạt động giám sát việc thực hiện Chương trình XDNTM được Ủy ban MTTQ  tỉnh đẩy mạnh với nhiều hình thức, như: Chủ trì giám sát độc lập; phối hợp giám sát và giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng... Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “XDNTM”, việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn quỹ hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Qua giám sát kịp thời chấn chỉnh những sai sót của cơ sở. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả XDNTM được MTTQ các cấp thực hiện công khai, dân chủ; lộ trình thời gian cụ thể, rõ ràng. Các xã tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân đều có mức độ hài lòng cao. Bình quân số hộ tham gia lấy ý kiến tại khu dân cư đạt từ 73 - 96%, đạt và vượt theo yêu cầu. Đến nay, không có khiếu nại về việc tổ chức triển khai kết quả lấy ý kiến của người dân về XDNTM của các xã trong tỉnh.
Để đạt hiệu quả cao trong Chương trình XDNTM, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng trong XDNTM; tăng cường các hoạt động, huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa; động viên nhân dân phát huy nội lực, đóng góp công sức, cơ sở vật chất XDNTM. Tích cực tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn; xây dựng, phát triển, nâng cấp chất lượng sản phẩm địa phương; tập huấn về tổ chức sản xuất, kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; liên kết sản xuất nhóm kinh tế tổ hợp, hợp tác xã.             

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh