Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thứ ba 15/12/2020 05:00

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020, HND tỉnh góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển. Qua đó, huy động các hộ dân chung tay thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra mô hình chăn nuôi gà sinh học nhằm hỗ trợ tổ hợp tác thúc đẩy sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Quảng Hưng (Quảng Hòa).

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 61), HND các cấp tham mưu cho ban chỉ đạo cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân (HVND) về chủ trương, quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND các cấp về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của HVND.

Vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, tính đến ngày 10/9/2020, tổng số tiền Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và huyện quản lý 54 tỷ 119 triệu đồng (nhận ủy thác từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội 8 tỷ 205 triệu đồng; nguồn cấp tỉnh vận động được 9 tỷ 550 triệu đồng; nguồn cấp huyện, xã, phường, thị trấn vận động được 36 tỷ 364 triệu đồng). Các cấp Hội hỗ trợ trên 3.000 lượt hộ thực hiện 630 dự án, mô hình sản xuất, kinh doanh với số vốn quay vòng đạt trên 54 tỷ đồng; đến ngày 30/9/2020 có 420 dự án đang trong chu kỳ thực hiện.

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều mô hình, dự án phát triển kinh tế hiệu quả như: Phát triển cây thanh long tại xã Vũ Minh, trồng và chế biến miến dong tại thị trấn Tĩnh Túc, sản xuất giấy bản tại xã Yên Lạc (Nguyên Bình); chăn nuôi bò sinh sản tại xã Lý Bôn, nuôi cá thương phẩm tại xã Vĩnh Quang, trồng rau sạch tại thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm); nuôi trâu sinh sản tại thị trấn Tà Lùng (Quảng Hòa); chăn nuôi gà thả vườn tại xã Vĩnh Quang, chăn nuôi lợn nái, trồng cây ăn quả tại phường Sông Hiến (Thành phố)...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tại Thị trấn Thông Nông (Hà Quảng).

Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, HND phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến nay, tổng vốn vay qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 101 tỷ 558 triệu đồng với 2.317 hộ vay; qua Ngân hàng Chính sách xã hội 849 tỷ 752 triệu đồng với 18.538 hộ vay.

Tổ chức đào tạo nghề trồng trọt, trồng nấm, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, trồng rau an toàn, sửa chữa máy nông nghiệp cho 6.522 lượt người. Phối hợp với các sở, ban, ngành tập huấn khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, hướng dẫn xây dựng 617 mô hình kinh tế hộ trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức 334 lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho 232.700 lượt HVND, dạy nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 28.832 nông dân; tổ chức 37 cuộc tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, đối thoại, hội thảo cho 3.311 lượt người.

Tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao chuỗi giá trị theo chứng nhận GAP tại 2 huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa; xây dựng 394 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Liên kết với các doanh nghiệp cung ứng 3.218 tấn giống ngô, lúa các loại, trị giá trên 11 tỷ 600 triệu đồng cho 31.347 HVND; hỗ trợ 11.315 tấn phân bón các loại theo phương thức chậm trả, trị giá trên 40 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra mô hình chanh leo tại huyện Thạch An.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Trung ương HND về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011 - 2020, các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, hằng năm, HND tỉnh giao chỉ tiêu xây dựng các mô hình kinh tế tập thể cho các huyện, Thành hội và lựa chọn hình thức tuyên truyền thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị, tập huấn, các hình thức sân khấu hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Đến nay, các cấp Hội tổ chức 3.360 cuộc tuyên truyền cho trên 185.000 lượt HVND. Hướng dẫn xây dựng 41 mô hình kinh tế tập thể; thành lập 306 nhóm sở thích thực hiện Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tại các huyện: Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An. HND tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án VIE/036 tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về trồng cây thanh long ruột đỏ tại Lạng Sơn và Hà Nội.

Thực hiện mô hình điểm hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quả thanh long tại xã Vũ Minh (Nguyên Bình); phát triển Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại xã Lương Thông (Hà Quảng); mô hình chăn nuôi gà thịt sinh học nhằm hỗ trợ tổ hợp tác thúc đẩy sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Quảng Hưng (Quảng Hòa)...

Huy động sức dân trong xây dựng NTM, các cấp HND đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ các cấp phát động.

Từ năm 2010 - 2020, các cấp Hội vận động HVND đóng góp trên 17 tỷ 936 triệu đồng, hiến 384.793 m2 đất, trên 872.000 ngày công lao động tu sửa, làm mới 17.885 km đường nông thôn, 27.124 km mương thủy lợi, đường nước sinh hoạt, tham gia xây dựng nhà văn hóa xóm, sửa chữa trường, lớp học, vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, HND các cấp vận động nông dân đăng ký danh hiệu gia đình nông dân văn hóa, xây dựng tổ, xóm văn hóa, tham gia thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phòng, chống các tệ nạn xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Chủ tịch HND tỉnh Dương Hùng Dũng khẳng định: Những kết quả đạt được đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của HVND trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, từ đó khẳng định vai trò nòng cốt của HND trong xây dựng nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, HND các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ nông dân nâng cao giá trị sản xuất, phát huy vai trò của tổ chức Hội và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngọc Dung

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh