Mặt trận cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu 13/11/2020 05:00

MTTQ huyện Trùng Khánh có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại địa phương.

Chuồng chăn nuôi tại xã Đoài Dương (Trùng Khánh) được xây dựng kiên cố và xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lý Thị Thu Hường cho biết: Trong những năm qua, MTTQ huyện xây dựng và ban hành 6 chương trình phối hợp, 7 kế hoạch tuyên truyền, 5 hướng dẫn  thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Căn cứ tình hình thực tế, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, ổn định sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Lồng ghép các tiêu chí XDNTM vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; phối  hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất, đóng góp vật chất, công sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Giai đoạn 2010 - 2020, huyện vận động nhân dân hiến trên 30.000 m2 đất, đóng góp 95.601 ngày công lao động, vật tư trị giá trên 2 tỷ đồng xây dựng đường nông thôn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm... Từ năm 2015, vận động ủng hộ Quỹ “XDNTM" cấp huyện trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ vật liệu làm đường nông thôn, nhà văn hóa xóm... Năm 2020, huyện vận động ủng hộ Quỹ “XDNTM” hơn 500 triệu đồng.

Triển khai phong trào thi đua “Trùng Khánh chung sức XDNTM” và cuộc vận động “Chung tay XDNTM” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các tổ chức thành viên như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tể giỏi”... Qua đó, nhân dân ở khu dân cư giúp nhau sản xuất, ổn định cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững.

MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp cho đoàn viên, hội viên; xây dựng các mô hình kinh tế giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho người dân. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, người dân tích cực thâm canh tăng vụ, đưa giống mới  năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 19,05%.

Từ năm 2010 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” huyện vận động trên 2 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 115 nhà “Đại đoàn kết”; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Trung ương và các tổ chức hỗ trợ 1,3 tỷ đồng xây dựng 47 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo. Năm 2019, chương trình an sinh xã hội của Chi hội Tán trợ chữ thập đỏ tình người hỗ trợ trên 5 tỷ đồng, huyện vận động xã hội hóa đối ứng trên 2 tỷ đồng xây dựng 99 nhà “Đại đoàn kết”.

Cùng với các hoạt động trên địa bàn khu dân cư, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân được các cấp, ngành thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các lễ hội truyền thống của các dân tộc được quan tâm tổ chức.

Số khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước (năm 2010 có 87/231 khu dân cư đạt văn hóa, đến năm 2019 có 192/231 khu dân cư đạt văn hóa). Từ năm 2010 đến nay, trên 10.000 lượt hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến nay, huyện Trùng Khánh bình quân đạt 11,79 tiêu chí nông thôn mới/xã, trong đó, 2 xã Phong Châu, Cao Chương đạt 19/19 tiêu chí. Phấn đấu đến hết năm 2021, có thêm 2 xã: Đàm Thủy, Ngọc Côn hoàn thành XDNTM.

Hoài An

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh