Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp sử dụng lực lượng lao động nông thôn trong XDNTM tại Cao Bằng”

Thứ tư 18/11/2020 16:00

Ngày 18/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Thực trạng và các giải pháp sử dụng lực lượng lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Cao Bằng”.

Các đại biểu dự hội thảo.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 76% dân số sinh sống tại địa bàn nông thôn với 71,71% lao động trong độ tuổi trực tiếp tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2019, qua khảo sát tại địa bàn các huyện: Quảng Hòa, Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh cho thấy lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế trên 346.000 người, phần lớn lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, còn hạn chế trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; số lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề còn cao nên năng suất, hiệu quả công việc đạt thấp.

Bên cạnh đó, một bộ không nhỏ lao động còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất. Vì vậy tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở khu vực nông thôn còn cao; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15,5 triệu đồng/người/năm. Dự kiến đến hết 2020 đạt 16,5 triệu đồng/người/năm.

Đại biểu đề xuất các giải pháp về sử dụng lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, tham luận, đề xuất các giải pháp về sử dụng lao động nông thôn trong XDNTM trên địa bàn tỉnh thời gian tới, trong đó, tiếp tục đề cao vai trò của khuyến nông trong công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tham gia dạy nghề nông thôn; đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh phổ thông khu vực nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; phát huy nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu XDNTM; sử dụng lao động nông thôn gắn với phát triển làng nghề; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; làm tốt công tác tín dụng vay vốn cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng lao động trẻ; triển khai hiệu quả nguồn lực hỗ trợ XDNTM…

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh