Hòa An thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ năm 22/10/2020 05:00

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015 - 2020, Huyện ủy Hòa An đã lãnh, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp huy động hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng NTM. Hòa An hiện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, phấn đấu đến hết năm 2020, có 5 xã đạt chuẩn NTM, vượt 150% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra.

Người dân huyện Hoà An phát triển rau hữu cơ.

Để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.
Cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chính quyền đẩy mạnh quản lý điều hành, MTTQ và các đoàn thể đổi mới phương pháp vận động quần chúng; phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng cấp, ngành.

Tăng cường đoàn kết, thống nhất; phát huy dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong chỉ đạo, điều hành. Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước có hạn, phải thực hiện công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em xa quê thành đạt, các doanh nghiệp có tâm huyết với địa phương; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để thi công các công trình kết cấu hạ tầng...

Trong nhiệm kỳ, huyện huy động gần 80 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí NTM, trong đó, huy động xã hội hóa trên 9 tỷ 976 triệu đồng tiền mặt, 150 tấn xi măng, nhân dân hiến 6.975 m2 đất, 94.853 ngày công lao động bê tông hóa và cấp phối đường nông thôn dài 497 km.

Phấn đấu đến hết năm 2020, huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 5 xã gồm: Nam Tuấn, Hồng Việt, Hoàng Tung, Bế Triều (cũ), Đức Long, vượt 150% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Ngoài 5 xã đạt chuẩn NTM, có 3 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 12 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 10,6 tiêu chí/xã.  

Hằng năm, diện tích trồng thuốc lá duy trì trên 1.600 ha, sản lượng đạt trên 4.100 tấn, giá trị đạt 121 triệu đồng/ha; diện tích lúa chất lượng cao trên 70 ha... Chăn nuôi có bước phát triển khá, nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi được hình thành và phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 63.000 con.

Trên địa bàn huyện có một số doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi như: Công ty cổ phần Chăn nuôi Ánh Dương với quy mô 600 con lợn nái sinh sản và 200 con lợn thịt; Công ty TNHH Thái Dương với quy mô 700 con lợn nái sinh sản và 10.000 con lợn thịt.

Qua đó, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XIX đề ra. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh, diện tích, năng suất, chất lượng sản phẩm đều tăng.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân giảm 3%/năm, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 21,39%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng qua các năm, đến năm 2019 tăng lên 26,3 triệu đồng/người/năm; 100% xã có hệ thống điện lưới quốc gia, điểm bưu điện văn hóa xã; 97% dân số được sử dụng điện.

90% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt trên 35%; tỷ lệ cơ giới hóa trong làm đất nông nghiệp đạt 95%. Huy động xã hội hóa được 9 tỷ 976 triệu đồng, vận động nhân dân hiến 6.875 m2 đất, 94.853 ngày công lao động bê tông hóa và cấp phối 497 km đường nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Thanh Hưởng cho biết: Để tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh phong trào thi đua "Hòa An chung sức xây dựng NTM" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tham gia xây dựng NTM; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, hệ thống điện và cấp nước sinh hoạt. Phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống của nông dân.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế về đất đại, khí hậu của từng vùng gắn với thị trường. Triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông, lâm nghiệp có sức cạnh tranh thị trường; liên kết sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn... Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 13 tiêu chí/xã, 2 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20%; 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 97% hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Lý Thắng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh