Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nông nghiệp bền vững

Thứ ba 12/06/2018 06:00

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống, những năm qua, tỉnh đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nhằm phục vụ mục tiêu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nhiều đề tài, dự án khoa học được triển khai ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn người dân ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp.

TẠO SỰ BỨT PHÁ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, tỉnh chú trọng đầu tư về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tập trung xây dựng và phát triển mạnh các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục củng cố, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ngày 29/4/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; đây là hướng đi hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương tăng trưởng về chất và phát triển bền vững.
Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững, Sở KH&CN Cao Bằng đã ký kết hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện nhiều đề tài, dự án mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nghiên cứu phát triển các loại cây trồng, vật nuôi thế mạnh của địa phương, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao. Qua các đề tài nghiên cứu, xác định được một số loại giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất và hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện của từng vùng, góp phần chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất như: trồng khoai tây vụ đông tại huyện Hòa An và Thông Nông; sản xuất lạc giống vụ hè thu L14; các giống lúa, ngô… Hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như các vùng nguyên liệu: thuốc lá, mía, trúc, sắn. Trong chăn nuôi và thủy sản, ứng dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo phát triển đàn lợn có năng suất cao được duy trì; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất giống cá rô phi đơn tính…  
Tập trung vào các công trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao của địa phương, từng bước phục tráng và phát triển thành công các sản phẩm nổi tiếng của địa phương như: Nghiên cứu phục tráng, bảo tồn nguồn gen cam Trưng Vương, quýt Hà Trì, quýt Trà Lĩnh, lê Bảo Lạc, lê Nguyên Bình, lê Đông Khê, lúa nếp hương Bảo Lạc, lúa nếp Pì Pất… Các công trình nghiên cứu này tạo được giống cây sạch bệnh, mang đầy đủ các đặc tính nông học của cây vật liệu ban đầu, từ kết quả nghiên cứu đã nhân rộng mô hình sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa đặc sản của địa phương. Với nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ KH&CN vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, năm 2017, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở KH&CN triển khai mô hình trồng nho Cự Phong và Tảo Hồng, hiện cây phát triển tốt; ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống đối với nhiều loại cây như: Lan Kim Tuyến… Theo ông Đỗ Ngọc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm: Hiện Trung tâm đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo giống mới có năng suất, chất lượng trong sản xuất nông, lâm nghiệp, cung ứng cho nông dân trong tỉnh đưa vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các dự án, mô hình còn gặp một số khó khăn. Người dân chưa mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; năng lực một số lĩnh vực của Trung tâm còn hạn chế.
NHIỀU MÔ HÌNH HIỆU QUẢ CAO
Cao Bằng có nhiều giống lúa nếp địa phương nổi tiếng, trong đó nếp Hương và nếp Pì Pất là hai giống lúa nếp đặc sản thơm ngon; các giống lúa này hiện nay hầu như bị thoái hóa, nhiễm sâu bệnh dẫn đến năng suất thấp. Đề tài "Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng giống lúa nếp Hương Bảo Lạc và Pì Pất Cao Bằng" được triển khai thành công đã hoàn thành việc phục tráng hai giống lúa nếp Hương và nếp Pì Pất đảm bảo theo quy trình sản xuất giống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, tạo ra sản phẩm giống lúa siêu nguyên chủng và nguyên chủng nếp Hương và nếp Pì Pất; hoàn thiện được quy trình sản xuất giống lúa nguyên chủng nếp Hương và nếp Pì Pất, đảm bảo cho lúa sinh trưởng và phát triển, năng suất cao hơn giống cũ được bà con nông dân tin dùng và sẽ tiếp tục nhân rộng trong vụ tiếp theo.
Nếp Ong là đặc sản của huyện Trùng Khánh, gạo có mùi thơm đặc trưng, độ dẻo cao, tuy nhiên việc bảo tồn giống của người dân hạn chế, năng suất gieo trồng thấp. Mô hình “liên kết 4 nhà” và tiêu thụ lúa Nếp Ong tại 3 xã: Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Châu (Trùng Khánh) triển khai với quy mô 40 ha với 370 hộ dân tham gia. Trong quá trình sản xuất, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý, sản lượng đạt từ  40 - 50 tạ/ha. Trừ chi phí đầu tư, ước tính thu nhập đạt gần 7 triệu đồng/1.000 m2. Hiện chính quyền địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nguồn giống đã qua phục tráng vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo tại địa phương. HĐND huyện Trùng Khánh đã ban hành Nghị quyết phát triển cây trồng đặc sản có nguồn gốc bản địa trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021, phấn đấu đến năm 2021, phát triển 300 ha cây lúa nếp. Hiện vùng sản xuất lúa nếp đặc sản tập trung tại các xã: Ngọc Côn, Ngọc Khê, Đình Phong, Phong Châu, Chí Viễn.
Quýt Trà Lĩnh là đặc sản nổi tiếng của địa phương, nhưng từ trước đến nay, việc trồng mang tính tự phát, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm địa phương; quần thể giống quýt trong vùng đã có hiện tượng thoái hóa, nhiễm sâu bệnh nặng, suy giảm năng suất và chất lượng, cây quýt chưa có chỗ đứng xứng đáng trên thị trường nông sản trong và ngoài tỉnh. Để khôi phục và phát triển bền vững vùng sản xuất quýt Trà Lĩnh, đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng để phục tráng bảo tồn và phát triển giống quýt đặc sản Trà Lĩnh” được triển khai nhằm phục tráng giống quýt Trà Lĩnh và sản xuất cây giống sạch bệnh cho địa phương, phục vụ cho phát triển hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu. Qua đó, xác định được các yếu tố hạn chế trong sản xuất, tiến hành vi ghép đỉnh sinh trưởng tạo được cây quýt sạch bệnh, xây dựng mô hình trồng mới, thâm canh và quản lý dịch hại, cây sinh trưởng phát triển tốt, không bị tái nhiễm bệnh. Đồng thời tập huấn chuyển giao công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng cho cán bộ kỹ thuật và tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh quản lý dịch hại cho người dân.
Bà Hoàng Thị Bình, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật của tỉnh cho biết: Hiện nay, việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan chuyên ngành nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật tiên tiến và sử dụng nhiều hình thức, phương pháp chuyển giao cho nông dân, tác động đến việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng tốt, giá trị cao. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội về việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, hiệu quả của chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh