Hái “quả ngọt” từ xây dựng nông thôn mới

Thứ năm 02/01/2020 06:00

Từ Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã tạo thành những mùa “quả ngọt” để diện mạo nông thôn ở nhiều nơi đổi mới, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, khẳng định chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng, Nhà nước phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Đường nông thôn xã Độc Lập (Quảng Uyên) được bê tông hóa.

Với phương châm “XDNTM để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người dân”, UBND tỉnh đã ban hành hệ thống khung pháp lý và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tương đối đầy đủ, kịp thời, như: Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020; Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020…, làm cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; bảo vệ và cải tạo cảnh quan môi trường; bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển du lịch nông thôn; xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn… tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, cải thiện, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn.

Chương trình XDNTM đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức XDNTM”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và các phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ chung tay XDNTM”... được triển khai với nhiều biện pháp và nội dung phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; toàn tỉnh duy trì 223 tuyến đường thanh niên - phụ nữ xanh - sạch - đẹp, 58 tuyến mương thanh niên - nông dân tự quản.

Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để XDNTM, theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”, trong năm, ngân sách Nhà nước bố trí trực tiếp cho Chương trình XDNTM đạt 469 tỷ 590 triệu đồng. Doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp gần 18 tỷ 470 triệu đồng. Chương trình đã cụ thể hóa và đi vào đời sống nhân dân, được các cấp, ngành, người dân nhiệt tình hưởng ứng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia XDNTM.

Cộng đồng dân cư ủng hộ vật chất 40 tỷ 264 triệu đồng; trong đó từ hiến đất và hiện vật trị giá trên 15 tỷ đồng; đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động trị giá trên 7 tỷ 200 triệu đồng; ủng hộ tiền mặt 4 tỷ 521 triệu đồng; đóng góp vật liệu xây dựng trị giá 13 tỷ 520 triệu đồng. Việc sử dụng nguồn lực vào công trình công cộng luôn được người dân bàn bạc dân chủ, thống nhất, bảo đảm công khai, minh bạch.

Quảng Uyên là một trong những huyện luôn có kế hoạch, cách làm cụ thể chủ động, sáng tạo, xây dựng những mô hình điểm phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, tránh dập khuôn máy móc; xác định được nhiệm vụ trọng tâm và những nhu cầu thiết thực để từ đó phân bổ sử dụng nguồn lực hợp lý. Trong năm, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư 93 tỷ 855 triệu đồng thực hiện Chương trình XDNTM. Ủy ban MTTQ huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ Quỹ “XDNTM” 159 triệu đồng; nhân dân hiến 11.383 m2 đất xây dựng hạ tầng cơ sở, đóng góp 2.630 ngày công lao động. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ rệt.

Huyện duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Phúc Sen; xã Độc Lập đã đạt 19 tiêu chí, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trình UBND tỉnh thẩm định theo quy định. Có 2 xã đạt 14 tiêu chí; 8 xã đạt 10 - 13 tiêu chí, 4 xã đạt 7 - 9 tiêu chí. Trung bình đạt 12,1 tiêu chí/xã (tăng 1,4 tiêu chí so với năm 2018).

Trong quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy sáng kiến và đề xuất những chính sách XDNTM phù hợp với từng địa phương, điển hình như: Mô hình trồng cam, quýt của ông Bế Văn Tướng, xã Quang Hán (Trà Lĩnh); mô hình trồng rau thủy canh ứng dụng khoa học kỹ thuật mới tại xóm Nà Phường, xã Độc Lập (Quảng Uyên); mô hình vườn, ao, chuồng và trồng cây thanh long của ông Hoàng Văn Chinh, xóm 5 Nam Phong, xã Hưng Đạo (Thành phố); Chi hội Cựu chiến binh xóm Khuổi Qua, xã Tân Việt (Bảo Lâm) gây quỹ Hội bằng mô hình chăn nuôi bò tập thể với số lượng 24 con bò trị giá trên 350 triệu đồng; mô hình trồng mía với diện tích 5 ha và mô hình trồng lúa hương thơm Kinh Bắc diện tích 5.000 m2 của huyện Phục Hòa…

Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, sản xuất nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đều tăng qua các năm, góp phần từng bước ổn định và nâng cao chất lượng đời sống dân cư nông thôn. Đến nay thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 14 triệu đồng/người/năm.

Hoàn thiện các thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn theo hướng đồng bộ, từng bước kết nối với đô thị. Nổi bật là hạ tầng giao thông nông thôn tăng nhanh về số lượng và chất lượng cũng như diện phủ khắp. Hiện nay, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống dân sinh. Hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, đồng bộ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở các địa phương.

Đến nay có 2.308,3/4.781,1 km mương nội đồng được kiên cố hóa; tổng diện tích gieo trồng được tưới tiêu chủ động là 43.234,2 ha. Việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, phát triển điện lưới đến xã, thôn, xóm đã mở rộng phạm vi cấp điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế khu vực nông thôn. Toàn tỉnh có 177/177 xã có điện lưới quốc gia; có 114.253/125.046 hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Tỷ lệ nhà văn hóa tăng nhanh, hiện có 1.958 nhà văn hóa xóm, 60 nhà văn hóa xã. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh được chú trọng đầu tư, cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của cộng đồng dân cư.

Nhiều vùng quê nông thôn mới đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Tỉnh chỉ đạo các địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn và tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Thực hiện quy trình hồ sơ, thủ tục xét công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới bảo đảm khách quan, sát với thực tế của tỉnh. Việc giúp các xã khó khăn XDNTM được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp. Những kết quả cụ thể đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thông qua việc thực hiện phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng đồng bộ, khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh